Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 29 mars 2019

Delade meningar om vinst med fällor

Att reducera skogsskador genom att fånga barkborrar i olika typer av feromonfällor är en omdiskuterad metod. Skogsstyrelsens insektsexpert är positiv, andra experter tvekar på grund av kostnaderna.

 Angrepp av granbarkborre.
Angrepp av granbarkborre. FOTO: Marie Henningsson

Blir även årets sommar varm och torr befaras mellan 10 och 15 miljoner kubikmeter granskog komma att skadas av granbarkborren. Det skulle ge förlorade virkesvärden på uppskattningsvis 5-7 miljarder kronor.

Sökt och plockat

Som motmedel har skogsbruket företrädesvis letat upp angripna träd, avverkat dem och kört dem till industri (sök- och plockmetoden). Storskalig fällfångst är ett annat alternativ som, enligt Skogsstyrelsens insektsexpert Gunnar Isacsson, borde övervägas.

– Man får nog använda hela skalan av metoder om sommaren blir varm, säger Gunnar Isacsson.

Feromonfällor funkar

Giftfria feromonfällor användes storskaligt efter omfattande utbrott i Värmland på 1970-talet. Med framgång, hävdar Jan Regnander, pensionerad SLU-forskare, som var starkt involverad i projektet.

– Vi räddade många träd. Det fanns ett samband mellan antalet skadade träd och antalet fångade barkborrar, men uträkningarna ansågs inte statistiskt säkerställda, säger Jan Regnander.

Oklar påverkan

Men Jan Weslien, forskare på Skogforsk, är inte säker på i vilken utsträckning feromonfällorna påverkade utvecklingen i Värmland.

 Jan Weslien.
Jan Weslien. FOTO: Skogforsk

– Det är inte klarlagt, men jag tror att angreppen upphörde av andra skäl. Det är till exempel så att andelen gammal granskog blir mindre och mindre i ett stort angrepp och då avtar förökningen, säger Jan Weslien som anser att effekten måste vägas mot kostnaden.

Kostsamt med fällor

– Barkborrarna uppehåller sig inte i fällområdet utan sprider sig över stora områden. Man kan nog fånga 30 procent, men samtidigt är det mycket kostsamt att använda fällor i stor skala, säger Jan Weslien.

LÄS MER: Nytt bekämpningsområde för barkborreVite om barkborreträd lämnas kvar

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen