Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 15 december 2019

Danskinspirerad julgransodlare satsar på kruka

Den ärvda gården i Halland visade sig vara perfekt för julgransodling. Nu har Claes Hamilton utökat verksamheten och satsar på julgranar i kruka som går att återanvända flera år.

 Med fingret i luften och foten i myllan satsar julgransföretaget Hallandsgran på julgranar i kruka. ”Det ligger rätt i tiden. Man vill inte köpa en gran som man sedan lägger på soptippen. Den här kan man använda i flera år eller sätta den i jorden”, säger Claes Hamilton.
Med fingret i luften och foten i myllan satsar julgransföretaget Hallandsgran på julgranar i kruka. ”Det ligger rätt i tiden. Man vill inte köpa en gran som man sedan lägger på soptippen. Den här kan man använda i flera år eller sätta den i jorden”, säger Claes Hamilton. FOTO: Stefan Lindblom/Helsingborgs-Bild

När Claes Hamilton ärvde Brunskog gård och mark i Eldsberga en dryg mil sydost om Halmstad var det inte självklart vilken verksamhet han skulle ha på gården. Hans bror Jan ville inte längre driva jordbruket och de valde senare att arrendera ut det, förutom delar av marken som inte var lämplig för växtodling där det bland annat fanns ett hjorthägn.

Hjorthägn blev odlingsmark

Efter lite analyserande och rådgivning föll valet på att odla julgranar på del av marken.

– Jag var revisor och delägare på ett revisions- och konsultföretag och kunde egentligen inget om granodling. Men jag hade besökt granodlingar i Danmark och bokade in ett besök av en rådgivare, säger han.

Hjorthägnet konverterades till traditionell julgransodling, som han och en affärskompanjon nu har hållit på med i fem år. Efter två år började de även att odla julgranar i kruka, även det en idé från Danmark.

– Man såg allt mer av dekorationsgranar i inredningar och tillsammans med den växande miljömedvetenheten spådde de danska odlarna att det skulle bli en växande produkt, säger han.

Poängen med en julgran i kruka är att den är lätt att flytta och kan användas i flera år, då ställer man ut den i trädgården under året. Slutligen kan man plantera ner den i marken.

Hur skiljer det sig att odla julgranar i kruka jämfört med traditionell odling?

– Det är mer arbetsintensivt, man kan inte mekanisera arbetet på samma sätt. Det är dyrare, initialkostnaden är dubbelt så stor vilket gör att granarna också blir dyrare för kunden. Men vår målsättning är att bli en kvalitetsproducent – det tror vi kommer att betala sig, säger Claes Hamilton.

 Hjorthägnet konverterades till traditionell julgransodling, som Claes Hamilton och en affärskompanjon nu har hållit på med i fem år.
Hjorthägnet konverterades till traditionell julgransodling, som Claes Hamilton och en affärskompanjon nu har hållit på med i fem år. FOTO: Stefan Lindblom/Helsingborgs-Bild

Tankar på ekologisk odling

Hallandsgran vill minimera kemiska bekämpningsmedel och har utvecklat metoder för mekanisk bekämpning. Han säger att de har funderat på att odla granarna ekologiskt.

– Men jag kom fram till att konsumenterna nog inte vill ha hönsgödsel med in med julgranen, säger Claes Hamilton.

I år säljer Hallandsgran runt 2 000 granar i kruka och det börjar så smått komma lite flöde i kassan.

– Är efterfrågan god kan vi öka produktionen till runt 4 000, 5 000 julgranar i kruka. Vi har valt att initialt inte sälja till grossister, bara till återförsäljare, och vi försöker främst sälja lokalt, säger Claes Hamilton.

Inkomster från annat håll

Att Claes Hamilton även har andra verksamheter som han får inkomst från, som mäklararbete, delägarskap i andra företag, skogsbruk, utarrendering av jordbruksmark och fastighetsförvaltning, har gjort att julgransodlingen har kunnat byggas upp.

– Verksamheten kommer att omsätta mer och mer och om fyra, fem år vill jag jobba mer med granarna när kassaflödet är på plats, säger han.

Att julgranar i kruka hör till framtiden är Claes Hamilton övertygad om.

– Det ligger rätt i tiden och kunderna kommer att vilja ha mer närodlat i framtiden. Man vill inte köpa en gran som man sedan lägger på soptippen. Den här kan man använda i flera år eller sätta den i jorden, säger han.

 Claes Hamilton.
Claes Hamilton. FOTO: Stefan Lindblom/Helsingborgs-Bild

Krukodling ökar

På Sydsveriges Julgran och Pyntegröntodlarförening är man inne på samma tankegångar.

– Det har alltid funnits lite odling i kruka, men det verkar komma allt mer, säger Magnus Jönsson, ordförande i föreningen.

När det gäller ekologiska granar tror även Magnus Jönsson att även om ekologiskt efterfrågas, så smäller närodlat högre.

– Många mindre odlare har det ekologiska tänket och rensar för hand utan bekämpningsmedel. Men för att få odlingen helt ekologisk skulle det krävas att man följde plantan från början. Det är framför allt närodlade, svenska, julgranar som säljer, säger han.

Fakta: Odla julgran i kruka – att tänka på:

· Det är en större kostnad att starta upp en odling av julgranar i kruka än traditionell julgransodling.

· Julgranar i kruka går däremot till försäljning tidigare vilket ger tidigare kassaflöde.

· Arbetet är svårare att mekanisera, mer måste göras för hand.

· Transportkostnaderna är högre per gran än för huggna granar, som kan stuvas på ett annat sätt.

· Traditionell julgransodling betraktas av Skatteverket som samma som vanligt skogsbruk. Skattereglerna för odling i kruka är andra, bland annat betraktas granarna som en lagertillgång.

Fakta: Brunskog gård och Hallandsgran

Granodlingen startades i kompanjonskap med en partner som sköter mycket av produktionen och Claes Hamilton står för en stor del av finansieringen.

Mark: Cirka 180 hektar åkermark. Potatisodlare Magnus Magnusson arrenderar del av marken.

Skog: Cirka 225 hektar skog som sköts tillsammans med Vida.

Odling: Julgranar odlas just nu på omkring 15 hektar, målsättningen är det dubbla.

Produktion: I år finns cirka 100 000 traditionella julgranar och 20 000 granar i kruka i odlingarna

Omsättning: Runt 2,5 miljoner kronor om året.

Resultat: 233 000 kronor 2018 (från allabolag.se)

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen