Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 4 juni 2019

Danske Banks varningar och tips till skogsägarna

För bara ett år sedan var det extrem brist på både timmer och massaved i Sverige samtidigt som priset på trävaror och pappersmassa gick mot nya rekordnoteringar. Nu är läget annorlunda, skriver Danske Bank i en analys.

 Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank.
Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank. FOTO: Danske Bank

Både massa- och trävarupriserna faller vilket lett till kraftiga prisfall på framför allt grantimmer. Nedgången drivs av en vikande export, brexit och ett överutbud av skadat timmer efter det senaste årets enorma barkborreangrepp. I Europa bedöms barkborren ha orsakat skador på 100 miljoner kubikmeter skog. Även i södra Sverige är angreppen svåra, skriver Danske Bank i sitt senaste analysbrev.

Prioritera tall

– Vi ser att timmerpriserna har gått ner kraftigt på framför allt gran, så ska man avverka är rådet att prioritera tallen. Massaveden har inte sjunkit i pris på samma sätt eftersom massaindustrin byggts ut kraftigt och behoven ökar, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk, i ett pressmeddelande.

Danske Bank varnar även för riskerna med att äga skog i ett varmare klimat med mer extremväder och massiva insektsangrepp. ”En högre medeltemperatur ger fler torkperioder vilket stressar träden och ökar riskerna för rotröta, skadedjursangrepp, brand och stormfällning eftersom tjälperioden är kortare.”

Danske Banks tips till skogsägare

Inspektera din skog regelbundet och ta hjälp av exempelvis virkesköpare och jägare när du inte själv kan vara på plats.

Plantera rätt trädslag på rätt ställe för att minimera stressen för träden.

Röj och gallra i tid – och tillåt en ökad blandning av löv- och barrträd.

Gallra aldrig sent under beståndets livscykel och aldrig när träden vuxit sig högre än 20 meter.

Slutavverka inte för sent och överväg om ni ska ha kortare omloppstider.

Håll viltstammen på rimliga nivåer genom en planerad avskjutning.

Glöm inte att försäkra din skog och prioritera brand- och stormförsäkring.

LÄS ÄVEN: Marknaden för skogsfastigheter svalnar

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen