Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 23 mars 2019

Bygdens skogsägare hjälper varandra

I Bullarebygden i norra Bohuslän är det samarbete som gäller. De flesta av traktens skogsägare är med i Bullarens skogsvårdsförening som organiserar utbildningar och brandvakt.                                        

– Det ska vara kul att vara skogsägare, säger ordföranden Ola Lindström.

 Patrik Älgemon, Ola Lindström och Frank Andersson i Bullarens skogsvårdsförening, som är den största sammanslutningen inom de gröna näringarna i trakten.
Patrik Älgemon, Ola Lindström och Frank Andersson i Bullarens skogsvårdsförening, som är den största sammanslutningen inom de gröna näringarna i trakten. FOTO: Henrik Dammberg

Här i Bullarebygden bor det omkring 1 500 personer och få lever på djurhållning idag. Uppskattningsvis finns det ett tiotal heltidsjordbrukare. LRF-avdelningen har 137 medlemmar och HS-gillet färre än så.

Med sina nära 200 medlemmar är Bullarens skogsvårdsförening den största sammanslutningen inom de gröna näringarna. Föreningen upplever att det finns ett sug efter ökad kunskap om skogsskötsel. Såväl medlemsantal som verksamhet växer.

– I november anordnade vi en temakväll i bygdegården om servitut och vägar i skogen. Det kom 104 personer. Det var rekord, säger ordföranden Ola Lindström.

 Skogsvårdsföreningen har köpt in ett buskröjningsaggregat som hyrs ut.
Skogsvårdsföreningen har köpt in ett buskröjningsaggregat som hyrs ut. FOTO: Henrik Dammberg

Knyter kontakter

Han berättar att föreningen bjuder på fika vid temakvällarna, vilket har sin poäng. Vid kaffeborden får besökarna chansen att lära känna varandra. I de samtalen knyts kontakter mellan grannar som kan bli viktiga för skogsbruket.

– Jag flyttade själv hit för 15 år sedan när jag köpte min gård som har 12 hektar skog. Då var jag nybörjare i skogen, men jag gick med i skogsvårdsföreningen, lärde känna folk och gick kurser, säger Ola Lindström, som avbryter ett pass skogsarbete när Land Skogsbruk kommer på besök.

 Ordföranden Ola Lindström menar att det ska vara roligt att vara skogsägare. Gemenskap med andra skogsägare gör skogsbruket roligare. Från vänster Frank Andersson och Ola Lindström.
Ordföranden Ola Lindström menar att det ska vara roligt att vara skogsägare. Gemenskap med andra skogsägare gör skogsbruket roligare. Från vänster Frank Andersson och Ola Lindström. FOTO: Henrik Dammberg

Fakta: Bullarens skogsvårdsförening

Bullarens skogsvårdsförening har cirka 200 medlemmar.

Det finns idag 20 aktiva skogsvårdsföreningar i Bohuslän. De antas ha uppstått ur behovet av samarbete för att beskoga de kala bergen i landskapet under 1800- och 1900-talen.

Föreningen betalar ut cirka 20 000 kronor per år i bidrag till röjning i ungskogar. Dessa medel kommer från Hensbackastiftelsen och uthyrningen av en stuga på Bullarens familjecamping.

Bullarebygden i Tanums kommun består av socknarna Mo och Naverstad, och har sitt namn efter de långsmala Bullaresjöarna.

Har utbildningar

I april kommer det att arrangeras en kväll om bekämpning av granbarkborre. HLR, Gröna kortet och lövskogsröjning är andra teman för kurser framöver. Föreningen kommer att fortsätta ordna bussresor till Elmia och den mycket uppskattade skogsdagen på låg- och mellanstadieskolan.

Ordföranden är extra stolt över kurserna för motorsåg och röjsåg. Hela 140 personer har gått AB-kursen för motorsågskörkort.

– En tredjedel av medlemmarna är relativt nyblivna skogsägare. Det hade kanske varit mer skador i skogen om föreningen inte gett de här kurserna, säger Frank Andersson, styrelsemedlem.

Kan låna redskap

Här hemma hos Frank finns några av skogsvårdsföreningens redskap som går att hyra: planteringsrör, sele, buskröjare och grävlingsfälla. Nu när jaktvårdsföreningen läggs ner ska man ta över några minkfällor.

 – Vi delar ut 20 000 kronor i bidrag till ungskogsröjning varje år. 400 kronor per hektar, för max fem hektar per person och år, säger Frank Andersson.

 Det här är vargbygder. Ola Lindström upptäcker ett spår i snön. Kan det vara gråben som passerat här?
Det här är vargbygder. Ola Lindström upptäcker ett spår i snön. Kan det vara gråben som passerat här? FOTO: Henrik Dammberg

Var före räddningstjänsten

En växande verksamhet för skogsvårdsföreningen gäller brandskydd. Behovet blev väldigt konkret under fjolårets varma sommar när det uppstod en skogsbrand i närheten efter ett blixtnedslag. Några av föreningens medlemmar kom till platsen före räddningstjänsten efter att de larmat varandra via SMS. Där gjorde de sitt bästa för att minska eldens spridning med hjälp av granruskor.

– En av våra medlemmar hade en drönare som lokaliserade branden. Många av oss har fyrhjulingar som vi kunde använda för att dra fram slang, säger Patrik Älgemon.

Branden begränsades till sex hektar och nu ska samarbetet utvecklas. Skogsvårdsföreningen ska ta bland annat över en pump och en slang från Räddningstjänsten i Tanum. 40 personer i föreningen utgör en brandgrupp som ska genomföra en brandövning i vår.

– Det är vi som har lokalkännedomen om var vägarna går och vattendragen finns, säger Patrik Älgemon.

LÄS MER: Skogsbruksplanen – ett verktyg för att sköta skogen rätt

Relaterade artiklar

Till toppen