Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 14 mars 2018

Brister i egenkontroll av nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen har undersökt egenkontrollen vid åtgärder i nyckebiotoper och skogsvägar. Av 20 kontrollerade företag hade 18 brister, uppger myndigheten.

FOTO: Birgitta Sennerdal

Skogsstyrelsen gjorde i fjol en tillsyn avseende hur väl företag följer miljöbalken. Resultatet är att 18 av de 20 kontrollerade företagen brister i egenkontroll när det handlar om åtgärder i nyckelbiotoper, eller vid anläggning av skogsvägar.

–Det här visar att vår tillsyn har betydelse. Genom att förbättra sin egenkontroll kan företagen lättare hitta eventuella brister och förbättra sin verksamhet med tanke på miljön, säger Åsa Lundberg, samordnare för tillsynsarbetet på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ålagts vidta åtgärder

Tillsynen avser hur egenkontrollen utförs, inte utförandet av åtgärder. Av de företag som hade brister fick 13 godkänt efter en komplettering. Fem av de undersökta har änu inte godkänt, där Skogsstyrelsen i ett fall har ålagt företaget att vidta åtgärder så att kraven i miljöbalken uppfylls.

Vanligaste bristen, både i fjolåret och 2016 års undersökning är brist på skriftliga rutiner för att göra anmälan enligt de krav som finns. Utöver det saknas uppföljningar och riskbedömningar, åtgärder som enligt Skogsstyrelsen minskar risken för misstag som kan få stora miljökonsekvenser.

Ökad medvetenhet

Enligt en enkät till de kontrollerade företagen anser 92 procent att den har lett till ökad medvetenhet om lagkraven. Efter tillsynen uppger 80 procent av företagen att de har ändrat sitt arbetssätt.

LÄS OCKSÅ: Myndighet begär 5 miljoner kronor för ökad tillsyn

Relaterade artiklar

Till toppen