Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 17 november 2018

Branschen vill ha kvar jägmästartiteln

Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skogsägarna har föreslagit att byta ut jägmästartiteln. Men intresset från skogsbranschen är svalt, visar en enkät.

 Googlar man på jägmästare dyker den här bilden upp som första träff. Tvåa från vänster står en jägmästare i paraduniform från 1920-talet.
Googlar man på jägmästare dyker den här bilden upp som första träff. Tvåa från vänster står en jägmästare i paraduniform från 1920-talet. FOTO: Okänd

Titeln jägmästare är omodern och leder tankarna fel, speciellt i kölvattnet av de nya insikterna efter #metoo-rörelsen. Det menar Jonas Eriksson. Han hävdar att kompetensfrågan kommer vara avgörande för att klara omställningen till en växande bioekonomi och att fler personer måste få upp ögonen för att skogsnäringen är en framtidsbransch som kan ersätta fossil energi med förnybara alternativ.

– För detta behövs en attraktiv bransch som attraherar både kvinnor och män. Ett steg på vägen tror jag är att döpa om jägmästarprogrammet och slopa jägmästartiteln, säger Jonas Eriksson.

Läs mer om Jonas Eriksson förslag

En enkät inom skogsbranschen visar nu att han får väldigt litet medhåll.

 Göran Ståhl är dekan vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap.
Göran Ståhl är dekan vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap. FOTO: Viktor Wrange

Göran Ståhl är dekan vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap. Han säger att huvudspåret inom det pågående utvecklingsarbetet vid SLU är att göra ett flertal av de längre programmen – som exempelvis jägmästarprogrammet – flexiblare genom en tydlig uppdelning i treåriga kandidatprogram och tvååriga mastersprogram, enligt den så kallade Bolognamodellen.

– Vad gäller jägmästartiteln är tanken att de som väljer en skoglig inriktning på såväl kandidat- som mastersnivå ska kunna få en jägmästartitel som komplement till en skoglig mastersexamen, säger han.

 Matts Söderström är skogschef på Mellanskog.
Matts Söderström är skogschef på Mellanskog. FOTO: Mellanskog

Matts Söderström är skogschef på Mellanskog.

– Jag tror i grunden att frågan är större än ”bara ett namnbyte” men att kompetensfrågan är av central betydelse för hela branschen och att vi måste locka framtidens medarbetare från en bredare bas än traditionellt delar jag med Jonas.

 Linda Eriksson är skogsdirektör vid Skogsindustrierna.
Linda Eriksson är skogsdirektör vid Skogsindustrierna. FOTO: Björn Leijon

Linda Eriksson är skogsdirektör vid Skogsindustrierna. Hon håller med om att kompetensförsörjning till skogsnäringen är en ödesfråga för framtidens konkurrenskraft och för bioekonomin.

– Därför är det viktigt att vi säkerställer de skogliga utbildningarnas kvalitet och får till ett ökat söktryck, eventuella titlar är av underordnad betydelse, säger hon.

 Göran Örlander är skogsstrateg på Södra.
Göran Örlander är skogsstrateg på Södra. FOTO: Torbjörn Esping

Göran Örlander är skogsstrateg på Södra. Han är tveksam till byta bort jägmästartiteln. Efter experimentet med skogsvetarprogrammet är han tveksam till att man löser frågan på det sättet. Titeln skogsvetare lockade inte mer än jägmästare.

– Jag tror inte att en kvickfix som att byta en yrkestitel löser något problem. Snarare skapar det mer osäkerhet, säger han.

Han menar att skogssektorn inte ensamt om att diskutera rekryteringsfrågor, men att skogen är en framtidsbransch.

– Egentligen borde vi ha lätt att rekrytera om studenterna i grundskola och gymnasium får relevant information. Oberoende av vilka yrkestitlarna är, säger han.

 Fredrik Klang är skogsbrukschef på Sveaskog.
Fredrik Klang är skogsbrukschef på Sveaskog. FOTO: Sveaskog

Fredrik Klang är skogsbrukschef på Sveaskog. Han vill behålla jägmästartiteln men stödjer också SLUs planer på att öppna upp och fördjupa utbildningen enligt Bolognaprocessen.

– Jag tycker att man ska ta bort jägmästarutbildningen men samtidigt behålla möjligheten till jägmästarexamen för studenter med seriös skoglig fördjupning, säger han.

 Ola Kårén är skogsvårdschef på SCA.
Ola Kårén är skogsvårdschef på SCA. FOTO: SCA

Ola Kårén är skogsvårdschef på SCA. Han menar att det viktigaste inte är titeln, utan att det är innehållet och kvaliteten i utbildningen.

– Det spelar ingen större roll om utbildningen kallas jägmästare, skogsvetare et cetera. Visst kan man byta namn men då ska det vara för att markera att utbildningen moderniserats, säger han.

Läs mer: Kaxigare skogsbransch i stället för namnbyte

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen