Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 7 oktober 2017

Brand och parfym ska rädda unga ekar

Eken har svårt att komma upp i skogen. Kanske kan det komma upp fler ekplantor om man bränner av marken? Och kanske kan man få gnagarna att låta bli ekollonen som ska gro med hjälp av förvirrande parfym.

 Mattias Engman, sorkforskare på SLU.
Mattias Engman, sorkforskare på SLU. FOTO: Torbjörn Esping

För den som etablera ett ekbestånd är direktsådd mycket billigare än plantering. Men gnagare är ett stort problem. Skogssork och möss kommer att ta mellan 80 och 100 procent av ekollonen.

Mattias Engman, doktorand vid institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Alnarp, försöker förstå hur gnagarna hittar ollonen. Och eftersom de ser dåligt utgår han från att de använder luktsinnet. Han undersöker om ekollon utsöndrar något speciellt doftämne som vägleder gnagarna.

Bättre skadedjursbekämpning

– Vi vill använda de här ämnena och göra en fin parfym av det. Spreja ut den i fält och så kan gnagarna leta, och de kan leta tills de dör, säger Mattias Engman, som också hoppas att kunskap om hur gnagare luktar sig till mat kan leda till bättre skadedjursbekämpning på många områden.

LÄS MER: EU-miljoner till gamla ekar

– Gnagare använder näsan för att hitta mat. Om vi kunde förstå hur de gör och kunna störa och förhindra dem att hitta den, skulle vi kunna spara mycket livsmedel i världen. Och vi skulle kunna ha en trevlig ekskog billigare än i dag.

 Brännhet forskning. Doktoranden Linda Petersson bränner av markskiktet med gasol i sitt försök för bättre naturlig föryngring av ek.
Brännhet forskning. Doktoranden Linda Petersson bränner av markskiktet med gasol i sitt försök för bättre naturlig föryngring av ek. FOTO: Max Jensen

Ekollon luktar mycket lite

Än så länge har Mattias Engman kunnat konstatera att ekollon inte har någon tydlig doft.

– Det verkar som om ekollon inte vill lukta särskilt mycket. Vilket är rimligt eftersom de inte vill bli hittade när de ligger i jorden och gror, de vill vara gömda.

Men det lilla som ekollonnöten ändå luktar sticker ett doftämne ut – lukten av smör.

– Nöten verkar ha en beståndsdel som luktar smör, som kanske är det smör som gnagaren gillar.

Dålig återväxt

Andelen ekar i Götalands skogar har ökat enligt Riksskogstaxeringen, och ligger nu på 3,4 procent. Men det gäller de grövre träden. Återväxten är dålig, andelen ekar upp till 10 centimeter har minskat under 2000-talet.

Doktoranden Linda Petersson undersöker om brand kan främja återväxten av ek i naturligt föryngrade bestånd. I Nordamerika, där brand i ekskog varit naturligt i årtusenden, har man kommit fram till att bränning av markskiktet fungerar, vilket också görs i stor skala.

– De amerikanska ekarna är toleranta och kan dra fördel i miljön efter branden, speciellt i förhållande till sina huvudsakliga konkurrenter, säger Linda Peterson, som är knuten till institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

 Linda Petersson doktorerar vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap och forskar om naturlig föryngring av ek.
Linda Petersson doktorerar vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap och forskar om naturlig föryngring av ek. FOTO: Torbjörn Esping

Har bränt på försök

På försök har hon bränt av en mindre yta i en naturlig ekskog i Sverige med en gasbrännare. Det skedde förra våren, och Linda Petersson tittar nu på hur det gått med överlevnad, tillväxt och uppkomst av nya etablerade plantor. Än så länge finns det inga resultat.

– Det verkar fungera rätt bra i stora delar av USA, men vi får se om det fungerar här. Vi tycker att våra två svenska arter av ek har ganska lika egenskaper som de nordamerikanska, så därför är det troligt att våra arter också främjas av brand, säger hon.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen