Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 28 augusti 2019

Bra läge för bokföryngring

I år är bästa bokollonåret på länge. Det är bra utgångsläge för en föryngring, och det är hög tid för åtgärder och för att söka stöd från Skogsstyrelsen.

 Det är bokollonår i år med mycket bokollon i vissa bokträd.
Det är bokollonår i år med mycket bokollon i vissa bokträd. FOTO: Birgitta Sennerdal

Förra sommarens värme, årets milda vår och sommarens hyfsade regnskurar har tillsammans skapat det bästa bokollonåret på många år i de sydsvenska skogarna.

Passa på

Bokträden släpper miljontals bokollon under hösten och skogsägare med bokskog har därmed en bra chans att skapa en fin föryngring.

– Jag tycker man ska passa på nu i år annars kan man få vänta länge på nästa bra bokollonår, säger Fredrik Broberg som är skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Skåne.

Kan få stöd

Eftersom bokskog är ädellövskog och omfattas av särskild lagstiftning kan skogsbrukare få stöd för att sköta den. Myndigheten ger 80 procent för föryngringsåtgärder och 60 procent för röjning.

Bokskogar föryngras nästan enbart genom naturlig föryngring. Det innebär att man tar ut äldre träd och skapar förutsättningar för att bokollon ska gro så att nya plantor kommer upp.

 Fredrik Broberg är skogskonsulent på Skogsstyrelsen.
Fredrik Broberg är skogskonsulent på Skogsstyrelsen. FOTO: Skogsstyrelsen

Måste vara mer aktiv

Framgångsfaktorn för föryngringen är att vara en aktiv skogsbrukare och avverka lite, men ofta. Då skapas bra förutsättningar för träden att bilda stora kronor och då producerar de mycket bokollon.

– Det är lite som trädgårdsskötsel. Det är inte svårt, men man måste vara mer aktiv än i granskog, säger Fredrik Broberg.

FAKTA: Marknaden för bokvirke

– Sydved är en stor köpare av bokvirke eftersom det används till papperstillverkningen vid Stora Ensos bruk i Nymölla.

– Södra köper också bok och har sina prislistor på sodra.com. I dessa framgår att prima bokmassaved i fallande längder betalas 395 kronor per kubikmeter, bokkubb betalas 440 kronor per fastkubikmeter, bränslelved med rensorterad bok ger 250 kronor per fastkubikmeter och träddelsflis med rensorterad bok ger 120 kronor per kubikmeter stjälpt mått.

– Skättilljunga sågverk i Skåne är det enda svenska sågverket som sågar bok.

Väntat för länge med gallring

Många skogsägare med bokskog har inte skött sin bokskog på många år. Den främsta anledningen är förmodligen att priserna på bokvirke under senare år varit ganska dåliga.

– 1998 var det bra priser på bokvirke. Sedan dess har det gått ner och den dåliga avsättningen har gjort att många har väntat för länge med gallringar, säger Fredrik Broberg och påpekar att så mycket som 15 år mellan åtgärderna är en för lång tid.

Markbereda för ollonfall

De senaste åren har dock priserna gått upp något och aktiviteten i bokskogen har ökat. Uttaget av biobränsle har ökat i ädellövskogen och ger en bra intäkt.

För att underlätta föryngringen är det bra att markbereda. Denna åtgärd måste genomföras innan löven och bokollonen faller. Skogsstyrelsen ger bidrag till markberedning, men ansökan måste ske innan åtgärden påbörjas. Skogsbrukaren behöver dock inte vänta på beslut, om denne vågar ta risken att bli utan stöd.

– Vår första prioritering är att föryngra befintlig bokskog och den som söker stöd för markberedning kan vara ganska säker på att få det, säger Fredrik Broberg.

FAKTA OCH TIPS:

Bokskog bör inte bli äldre än 120-130 år eftersom den därefter blir svår att föryngra. Bestånden måste vara minst 80 år gamla för att föryngring ska få påbörjas, enligt Skogsvårdslagen. När träden är runt hundra år ger de som mest bokollon.

Bokföryngringar kan behöva hägnas om de betas av vilt. Även till hägn kan man få stöd från Skogsstyrelsen, 80 kronor per meter. För nedtagning av hägn kan man få 20 kronor per meter.

Skogsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning för skötsel av bokskog.

Harv passar bra

Han tipsar om att en jordbrukstraktor med en gammal harv är bland de bästa och enklaste alternativen för markberedning. Den som bara har ett mindre område som behöver markberedas kan använda en röjsågsfräs. Då kopplar man på en jordfräsklinga på röjsågen.

Köra med traktor

Bokollonen kan behöva myllas ner i jorden för att inte fåglar och andra djur lätt ska hitta dem. Lämplig tid är i november och ett enkelt sätt är att köra med en vanlig traktor i skogen och trycka ner ollonen. För detta kan skogsägaren också söka bidrag hos Skogsstyrelsen.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen