Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 23 augusti 2019

Bra ersättning för viktigt skydd

Istorp

Nu är den unika norrsluttningen skyddad för all framtid. Det var viktigt ett viktigt mål för skogsägaren Kjell Olof Carlsson.

 Kjell Olof Carlsson driver lant- och skogsbruk på gården Dala Skogsbacka i Istorp.
Kjell Olof Carlsson driver lant- och skogsbruk på gården Dala Skogsbacka i Istorp. FOTO: Härje Rolfsson

Viskadalen går från Borås och västerut mot Varberg. Det är ett platt landskap där Viskan slingrar sig fram och ofta översvämmar åkrar och ängar. På bergsknallarna runt omkring växer det mycket skog. Ofta orörd skog i branta backar.

Ville spara marken

Kjell Olof Carlsson driver lant- och skogsbruk på gården Dala Skogsbacka i Istorp. Han har omkring 50 hektar odlad mark, ett 40-tal köttdjur och cirka 60 hektar skog längs med Viskadalen. Det är mest gran och tall, men en större norrsluttning med blandad lövskog ville han gärna spara för framtiden.

– Det är mark som aldrig har brukats och jag vill inte att den ska brukas i framtiden heller, säger Kjell Olof Carlsson.

 Den unika norrsluttningen mot Viskadalen har skyddats för framtiden.
Den unika norrsluttningen mot Viskadalen har skyddats för framtiden. FOTO: Härje Rolfsson

Skyddsvärt område

För drygt ett år sedan tog Skogsstyrelsen kontakt med om honom om att inrätta ett biotopskyddsområde i norrsluttningen. De ansåg också att området var skyddsvärt. Det var ett område på 6,5 hektar med mycket löv och många ovanliga lavar och mossor. 

– Det finns vissa delar man hade kunnat avverka, men det är ingen som behövt bruka marken tidigare och då behöver inte jag det heller. 

Två former av biotopskydd

Det finns två olika former av biotopskyddsområde. Den ena formen är ett generellt skydd av vissa biotoptyper i hela landet, som till exempel en allé, ett odlingsröse, en pilevall, en stenmur eller en åkerholme. Den andra formen av biotopskydd är skydd av ett enskilt område. Det kan vara en äng, en bergsbrant, en ravinskog, äldre betespräglade skogar eller ett alkärr.

Fakta: Biotopskydd

· Det finns över 7 000 biotopskyddsområden i skogsmark och cirka 100 i jordbruksmark runt om i Sverige. Med stöd av 7 kapitlet 11 paragrafen i miljöbalken kan speciella och/eller värdefulla biotoper skyddas.

· Skyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som av annan orsak är särskilt skyddsvärda.

· Inom områdena får inte verksamhet bedrivas som kan skada naturmiljön.

Biotopskyddsområden i jordbruksmark hanteras av länsstyrelserna och kommunerna och i skogsmark av Skogsstyrelsen och kommuner.

Finns även i hav

De värdefulla biotoperna kan finnas i skogs- och jordbrukslandskapet, men också i sjöar, vattendrag och vid kust och i hav. Det är Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun som får besluta om ett enskilt område ska utgöra ett biotopskyddsområde.

 Alla träden inom biotopskyddsområden mättes ut och märktes upp
Alla träden inom biotopskyddsområden mättes ut och märktes upp FOTO: Härje Rolfsson

”Varje träd inmätt”

Kjell Olof Carlssons biotopskyddsområde är ett enskilt område som Skogsstyrelsen beslutade om. Och processen med Skogsstyrelsen gick bra.

– Varje träd på hela området är inmätt och utmärkt. Värderingsmannen på Skogsstyrelsen gick i flera dagar runt och markerade träden. Jag fick hjälp av konsultbolaget Skogsbyrån att titta på Skogsstyrelsens värdering.

”Ett bra beslut”

När värderingen var klar och avtalet påskrivet fick Kjell Olof Carlsson cirka 100 000 kronor per hektar för intrånget, inklusive de extra 25 procenten som alltid läggs på när ett område tas i anspråk som biotopskyddsområde.

– Jag tycker det var ett bra beslut som förstärker nyttan för naturen. Och då äger jag fortfarande marken och har kvar jakträtten. Men jag får inte bedriva skogsbruk eller någon annan verksamhet.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen