Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 14 juni 2019

Bergsstaten: Få markägare missnöjda med ersättningen

Bergsstaten är den myndighet som hanterar prospekteringstillstånden i Sverige.

– Vi har väldigt få ärenden som handlar om markägare som är missnöjda med ersättningen, säger Bergmästaren Åsa Persson.

 Fortfarande 30 år efter prospektering är alla borrör som sticker upp ur marken ett stort problem för skogsägare Christer Nilsson.
Fortfarande 30 år efter prospektering är alla borrör som sticker upp ur marken ett stort problem för skogsägare Christer Nilsson. FOTO: Erland Segerstedt

I grunden ses prospektering som ett relativt litet ingrepp för den privata markägaren och att Sverige behöver en storskalig prospektering för att hitta de brytvärda mineralerna. Men markägare anser att prospekteringen ofta leder till skador och att det är svårt att få ersättning för skadorna som företagen orsakar.

Tar säkerhet från företagen

Enligt Bergsstaten betalar i de allra flesta fall företaget som har undersökningstillstånd för de eventuella skador som uppstår vid prospekteringen på privata markägares mark.

– Vi har väldigt få ärenden som handlar om det, men kommer man inte överens kan man anmäla till oss och då beslutar vi om ersättningen och om företaget inte betalar kan vi plocka pengarna från en säkerhet som tillståndshavaren är skyldig att deponera hos oss innan undersökningsarbetena påbörjas, säger Åsa Persson.

Reglerat i lagstiftning

För att få ett undersökningstillstånd på en privat markägares mark betalar företagen en handläggningsavgift till Bergsstaten, men markägaren får ingen ersättning för att marken upplåts för prospektering.

– Avgifterna är till för att finansiera handläggningen och det är reglerat i lagstiftningen vilka avgifter vi ska ta, konstaterar hon.

 Åsa Persson, bergmästare på Bergsstaten.
Åsa Persson, bergmästare på Bergsstaten. FOTO: Atelje Grodan Per Nilsson

Vill ha effektiv prospektering

Handläggningsavgiften är knuten till hur stor yta undersökningstillståndet omfattar och ju längre man har ett tillstånd desto dyrare blir det.

– Här är tanken i lagstiftningen är att man vill ha en effektiv prospektering som inte drar ut på tiden i onödan, förklarar Åsa Persson.

Kan sälja tillståndet vidare

En del prospekteringsföretag säljer vidare sina undersökningstillstånd till större aktörer och tjänar på det sättet pengar på rätten att undersöka mineraler på någons privata mark.

– Så är det. Man kan sälja sitt undersökningstillstånd vidare, men en överlåtelse av ett tillstånd måste godkännas av oss, säger hon.

Ingen ersättning till markägaren

Åsa Persson menar att det måste finnas något ekonomiskt incitament att göra prospekteringen. Antingen att prospekteringsföretagen själva hoppas att de ska kunna öppna en gruva och få tillbaka sin investering eller att sälja en eventuell fyndighet vidare till ett gruvbolag.

– Men nej, det utgår ingen ersättning för det till markägaren annat än om det blir skador.

Måste vara överens

För att få påbörja undersökningsarbetet måste företaget ta fram en arbetsplan. Här anser Bergsstaten att markägaren har ett ganska stort inflytande genom att de har rätt att inom tre veckor komma med invändningar mot arbetsplanen och då kan prospektören inte påbörja sitt arbete, med mindre än att en överenskommelse kan träffas med markägaren.

Görs en avvägning

Bergsstaten är inte inblandad i den processen så länge parterna kommer överens.

– Om invändningar har framställts mot arbetsplanen kan dock tillståndshavaren begära att arbetsplanen prövas av bergmästaren. I sådana fall görs det en avvägning mellan prospektörens och markägarens intressen. Åtgärderna får inte medföra så stora olägenheter för markägaren att de överväger tillståndshavarens intresse av att få utföra arbetena.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen