Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 9 september 2018

Avverkningen efter skogsbränderna en riktig utmaning

Senare i höst kommer avverkningen av den brandskadade skogen att komma i gång. Säkerheten är mycket viktig, men också att ta den vanliga hänsynen vad gäller miljö och kulturhistoriska lämningar.

 Skogsbranden som härjade i Trängslet i somras.
Skogsbranden som härjade i Trängslet i somras. FOTO: Peter Wixström/IBL

Just nu pågår inventeringen av den brandskadade skogen. Hur stora är skadorna, vad måste avverkas, vad kan lämnas kvar.

”Säkerheten är viktigast”

Hans Källsmyr är nationell skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen och en resurs för de av Skogsstyrelsens distrikt som berörs av branden. Bland annat tar han fram faktablad om vad gäller vid avverkning i brandskadad skog.

– Säkerheten är viktigast! Det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Träd kan falla omkull utan någon som helst förvarning, säger Hans Källsmyr.

Vad gäller naturhänsyn är det är samma regler som gäller som vid vanlig avverkning.

– En del områden är dock särskilt lämpliga att lämna som naturhänsyn efter brand. Till exempel områden med hårt bränd skog, säger Hans Källsmyr.

LÄS MER: Skogsstyrelsen inrättar direkttelefon för skogsägare

Skogsstyrelsen ger till exempel rådet att lämna levande, brandskadad grov tall, spridda eller i grupp, bland annat eftersom dessa på sikt utvecklar brandljud (en stamskada orsakad av värme från skogsbrand) och tjärrik ved. Prioritera också att lämna bränd björk, oavsett om den lever eller är död.

Ungskog dör oftast vid skogsbrand, det är oftast rökgaserna som dödar träden och rökgaserna når yngre träds toppar.

– Ibland kan träden vara gröna och se oskadda ut, men ofta har rötterna bränts av och då dör de inom två år, säger Hans Källsmyr.

Äldre tallar däremot kan klara sig. De är med sin tjocka bark och med kronan högt upp på stammen anpassade för att klara brand. Om man låter dem stå kvar kan de lämpa sig väl som fröträd vid en föryngring.

FAKTA: Att tänka på i brandskadad skog

Det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter skogsbrand.

– Rejäla skor, inte gummistövlar, gäller när man ska gå ut i brandmrådet.

– Träd kan falla omkull utan någon som helst förvarning. Det gäller därför att vara försiktig i skogen men också när man åker på skogsbilvägar. Om det inte är avverkat längs vägkanterna kan träd när som helst falla över vägen.

– Risken för erosion öknar i vissa terrängpartier i och med att ett avbränt rotsystem inverkar på markens stabilitet. Detta gäller särskilt i sluttande terräng.

Källa: Skogsstyrelsen

Relaterade artiklar

Till toppen