Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 31 maj 2017

Avsikten med Komet ska tydliggöras

Verklig frivillighet ska vara huvudspåret när det gäller avsättningar av skog. Det slog LRF-stämman fast efter viss diskussion.

FOTO: Ann Lindén

Både LRF Västra Götaland och LRF Örebro hade skrivit motioner med budskapet att formella avsättningar av skog ska ske på affärsmässiga grunder och med frivillighet som grund.

”Återvändsgränd”

LRF Västra Götaland kallade i sin motion programmet Nya Komet för en återvändsgränd då man upplevt att myndigheterna använder sig av tvång vid bildande av reservat, tvärt emot intentionerna i Komet-programmet som ska bygga på att skogsägare själva anmäler möjliga skyddsvärda områden.

Västra Götaland yrkade på att stämman skulle uppdra styrelsen att ta avstånd från sådant som syftar till stegvis eller partiell frivillighet när det gäller avsättningar.

”Skulle väcka stor uppmärksamhet”

I diskussionen försvarades dock Komet av andra.

– Det skulle vara olyckligt att överge Komet, sa Lars-Ove Johansson från LRF Sydost.

Mellanskogs ordförande Karin Perers konstaterade att det ”pågår en strid om skogen” och betonade att det är viktigt att titta på vad som skulle gagna skogsbruket.

– Det skulle väcka stor uppmärksamhet om stämman tog avstånd från Komet, sade hon.

”Skogen ska brukas mer – inte mindre”

Förbundsstyrelsens Sven-Erik Hammar förtydligade styrelsens svar.

– Vår hållning från LRF är solklar i de här frågorna. Skogen ska brukas mer, inte mindre, sa han och föreslog ett tilläggsyrkande.

– Vi vill inte ta avstånd från Komet, men peka på att tillämpningen ska vara som den var tänkt från början, sa han.

Ett svar som togs emot väl.

– Synnerligen bra gjort, Sven-Erik. Tack, sa Peter Tagesson från LRF Västra Götaland.

Önskar ersättning vid stoppad avverkning

Stämman biföll också LRF Dalarnas motion om att riksförbundsstyrelsen ska verka för att hyggesanmälningar inte ska behöva publiceras offentligt samt att myndigheter inte ska kunna sätta stopp för avverkningar med stöd av Artskyddsförordningen utan ekonomisk ersättning till markägaren.

Även motionen från LRF Jämtland om att arbeta för att regeringen startar ett nytt bolag för ersättningsmark vid naturvårdsintrång där familjeskogsbruket prioriteras, bifölls.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen