Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 8 juni 2019

Avlopp lösning på vattenbrist

Heby

Den intilliggande bäcken sinade. Då fick Setra bevattna timret i Heby med avloppsvatten.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv känns det bra att använda redan använt vatten, säger platschefen Jan-Erik Johansson-Vik.

 Vattnet tog slut på Setras sågverk i Heby och timmerlagret tog stor skada. Mot den bakgrunden betalade sig investeringen i ett bevattningssystem med avloppsvatten på två månader, berättar platschefen Jan-Erik Johansson-Vik.
Vattnet tog slut på Setras sågverk i Heby och timmerlagret tog stor skada. Mot den bakgrunden betalade sig investeringen i ett bevattningssystem med avloppsvatten på två månader, berättar platschefen Jan-Erik Johansson-Vik. FOTO: Mats P. Ostelius

Det är varmt och soligt på Hebysågens timmerplan. Grupper av klimatstyrda vattenspridare slås växelvis på och av. Området är stort och vi får förflytta oss snabbt mellan timmertravarna för att kunna fånga vattenspridningen på bild.

– Varje spridargrupp är i gång i sex minuter åt gången, säger platschef Jan-Erik Johansson-Vik.

Goda råd var dyra

På sågverk lagras normalt stora volymer timmer för att produktionen ska hållas igång. Under sommarhalvåret måste timret vattenbegjutas för att det inte ska spricka och angripas av vedsvamp och insekter. I Heby tog Setra tidigare det vattnet i Arnebrobäcken som rinner utmed sågverksområdet.

– Men bäcken har sinat de två senaste somrarna. I fjol stod vi utan vatten redan andra veckan i maj. Vi fick producera ändå och ta de kvalitetsförluster som uppstod, säger Jan-Erik Johansson-Vik.

Med en sinad vattenkälla var goda råd dyra. Tillgången på vatten måste säkras och pannor lades i djupa veck för att hitta lösningar. Till slut kläcktes idén att ta vatten från kommunens reningsverk som ligger cirka två kilometer från timmerplanen.

Nytt vattenflöde efter 8 veckor

Bakom idén låg Emma Matschoss-Falck, VA-ingenjör på Heby kommun.

– Jag fick ett mejl från henne och fem minuter efteråt satt jag nere på kommunkontoret och undrade hur hon tänkte. Ganska omgående startade vi en projektgrupp för att gå vidare med idén, säger Jan-Erik Johansson-Vik.

Åtta veckor senare, efter tillståndsprövning av Länsstyrelsen, var det nya vattenflödet igång. Via en slang på botten av Arnebrobäcken pumpas nu vatten från reningsverket till timmerplanen via en bufferttank på 250 kubikmeter (se faktaruta).

– Jag tycker att det är snabbt jobbat, säger Jan-Erik Johansson-Vik, som understryker att Setra har stått för kostnaderna.

– Själva projektet har inte kostat Heby kommun någonting, säger han.

 Vattentank på 250 kubikmeter.
Vattentank på 250 kubikmeter. FOTO: Mats P. Ostelius
 Uppsamlingsdike.
Uppsamlingsdike. FOTO: Mats P. Ostelius
 Sedimenteringsbassäng.
Sedimenteringsbassäng. FOTO: Mats P. Ostelius
 Salixodlingen invid Arnebrobäcken.
Salixodlingen invid Arnebrobäcken. FOTO: Mats P. Ostelius

Undvek vattenslöseri

Alternativet hade varit att djupborra en vattentäkt och därigenom få tillgång till grundvatten, berättar Jan-Erik Johansson-Vik.

– I panik kommer den ena tokiga idén efter den andra, det hade ju varit ett vattenslöseri utan dess like, säger han.

Vattnet från reningsverket håller enligt kommunen ungefär badvattenkvalitet, berättar Jan-Erik Johansson-Vik vidare. Till viss del dunstar det bort från timmertravarna och det som rinner av timmerplanen hamnar i en sedimenteringsbassäng.

– Från bassängen bevattnar vi en åker intill där vi odlar salix. På åkern filtreras vattnet genom jorden och vidare ut i bäcken, säger Jan-Erik Johansson-Vik.

Enbart använda avloppsvatten i framtiden

Även om den nya vattenförsörjningen är ett helt avgörande för sågverket täcker den inte behovet helt och hållet. Fortfarande används bäcken som kompletterande källa.

– Målet är att vi ska kunna bevattna enbart med avloppsvatten. För det krävs att vi optimerar timmerlagret så att vi får en lägre volm att bevattna och det är något vi kommer att jobba med framöver, säger Jan-Erik Johansson-Vik.

Från reningsverk till sågverk

*Avloppsvatten av alla typer renas i flera steg vid Heby avloppsreningsverk.

*Tidigare släpptes det renade vattnet ut i Arnebrobäcken. I dag pumpas det till Setras sågverk i Heby där det används till timmerbevattning.

*I anslutning till sågverkets timmerplan buffras vattnet i en tank som rymmer 250 kubikmeter.

*Via två pumphus fördelas vattnet till grupper av vattenspridare på två timmerupplag.

*Spillvattnet samlas upp i ett dike och rinner vidare till en sedimenteringsbassäng.

*I bassängen fångas partiklar upp.

*Från bassängen tas vatten för bevattning av en intilliggande salixodling.

*På åkern filtreras vattnet i jorden innan det rinner ner i den intilliggande Arnebrobäcken.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen