Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 12 april 2019

Artificiell intelligens tar över virkesmätningen

Massaveden till svenska industrier kommer att börja mätas med artificiell intelligens.

– Vi har redan testat och resultaten är något bättre än det system som används idag, säger Sven Jägbrant, på Biometria.

 Här ser man resultatet av AI-mätningen jämfört med den manuella mätningen. Blå ram är AI-systemet och röd är virkesmätarens.
Här ser man resultatet av AI-mätningen jämfört med den manuella mätningen. Blå ram är AI-systemet och röd är virkesmätarens.

Fjärrmätningen av massaved har slagit igenom på bred front. Idag finns 45 mätstationer runt om i landet där man med hjälp av bilder gör mer än hälften av travmätningen. Men nu är det dags för nästa steg i automatiseringen av travmätning. Redan i år ska artificiell intelligens, AI, göra travmätningen både bättre och effektivare.

Jämfört resultat

Med AI tar man ett antal bilder eller parametrar och via självlärande algoritmer fås en automatisk beräkning av exempelvis måtten på en trave. Tillsammans med företaget Forefront, och i samarbete med Microsoft, har Biometria i ett AI-projekt använt 150 000 bilder för att utveckla automatisk mätning av travens höjd och den genomsnittliga stocklängden i traven. Resultaten av bildanalyserna har sedan jämförts med den manuella mätningen i bilderna, och med det facit som de stickprov där varje stock i en trave har kontrollmätts utgör.

– Det visade sig då att AI-mätningen beräknade dessa mått något bättre, konstaterar Sven Jägbrant.

Införs i år

Med fjärrmätningens kamerautrustningar kommer det snabbt att bli tusentals fler bilder i databasen och ju fler bilder desto bättre kan AI-mätningen förväntas bli. Tanken från Biometria är dock att AI-mätningen av stocklängd och travhöjd ska implementeras i virkesmätningssystemen redan i år.

– Det ska integreras i våra system och skapas funktionalitet för att komma i drift under året, säger han.

Effektivt och nogrannt

AI-mätningen innebär att virkesmätningen delautomatiseras. Operatören kommer då att kunna fokusera på andra aspekter av virkesmätningen som exempelvis att kontrollera bankbredden, vedvolymprocent och kvalitet.

– Det gör att virkesmätningen kommer att kunna bli både effektivare och mer noggrann, säger Sven Jägbrant.

Fakta: Biometria

Biometria ägs av virkesmarknadens parter och är en sammanslagning av företaget SDC och de tre virkesmätningsföreningarna VMF Nord, -Syd och -Qbera. Huvudkontoret finns i Uppsala.

AI även i nya systemet

När det gäller det nya kvalitetsklassningssystemet för massaved, prima/sekunda, som börjar gälla första augusti räknar Sven Jägbrant med att även det ska kunna delautomatiseras med hjälp av AI.

– Vissa delar av bedömningarna bör gå att klara med AI medan andra kan visa sig vara svårare, säger han.

”Avsevärt bättre”

Tillsammans med STC vid Mittuniversitetet i Sundsvall har Biometria också testat hur AI-mätningen av virkesvolymen faller ut om fler parametrar tas med i algoritmen. Det kan exempelvis handla om vikten på traven, avverkningsdata från skördaren, när trädet är avverkat, väderförhållanden och lagringstid.

– När man öppnar för att koppla på mer data blir AI-mätningen alltmer överlägsen vanlig statistik, säger Sven Jägbrant. Vi siktar på att det ska bli en avsevärt bättre mätning.

Få med vikt

Den data som Biometria vill använda i AI-mätningen är data som redan samlas in och som kan användas till en förhållandevis låg kostnad.

– Vi vill försöka få med vikt som parameter i algoritmen redan i år. För löv är det speciellt lämpligt att ta med vikten i beräkningen, säger Sven Jägbrant.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen