Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 6 februari 2018

Areal minskade men ersättning höjdes för skyddad skog

15 procent mindre areal skog skyddades förra året jämfört med 2016. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

 Lunglav.
Lunglav. FOTO: Rolf Segerstedt

Under förra året fick 240 nya områden biotopskydd, vilket omfattade 1 237 hektar produktiv skogsmark. Även naturvårdsavtalen minskade, 130 nya avtal på totalt 829 hektar produktiv skogsmark var 30 procent mindre än året innan.

”Mindre anslag”

– Minskningen i skyddad areal beror framför allt på att vi hade ett mindre anslag för formellt skydd av skog under 2017 än året innan men även på att ersättningen per skyddad hektar stigit, säger Johan Åberg vid enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd på Skogsstyrelse i ett pressmeddelande.

Naturartade skogar

För de nya områden som skyddades förra året betalades 210,4 miljoner kronor ut; 182,2 miljoner kronor för biotopskydd och 28,2 miljoner kronor för naturvårdsavtal. Framför allt är det naturskogsartade skogar som är skyddade, både i biotopskydd som i naturvårdsavtal. Fram till och med 2017 har 2 546 miljoner kronor betalats ur för biotopskydd och naturvårdsavtal.

Högre ersättning

Ersättningen förra året var 147 000 kronor per hektar för biotopskyddsområden och knappt 35 000 kronor per hektar för naturvårdsavtal. Detta är en ökning med cirka 11 procent för båda skyddsformerna jämfört med 2016. Ökningen beror på att priserna på skogsmark stiger, men även att andelen biotopskydd har ökat och de ger en högre ersättning.

– Under 2018 räknar vi med att skydda mer värdefulla skogar än under 2017 eftersom anslaget har höjts med 100 miljoner årligen motsvarande 40 procent. Dessutom kommer fler skyddade områden att kunna skötas genom det nya anslag vi fått till naturvårdande skötsel, säger Johan Åberg.

Biotoper i Dalarna

Nu finns det totalt 27 652 hektar produktiv skogsmark i områden med biotopskydd och 32 907 hektar i områden med naturvårdsavtal. Omfattningen av skyddet varierar över landet. Mest områden med biotopskydd bildades i Dalarna medan naturvårdsavtal var vanligast i Jämtland.

Rör nyckelbiotoper

Biotopskydd och naturvårdsavtal rör i de allra flesta fall skog med registrerade nyckelbiotoper. Även naturreservat är en formell skyddsform men den ingår inte i statistiken.

Fram till 2017 fanns dessutom åtta avtal på totalt 63,8 ha produktiv skogsmark med naturvårdsavtal som kommit till på grund av höga sociala värden.

Läs mer: Han fick rätt och blev nummer ettPausen över för nyckelbiotoperna

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen