Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 7 september 2018

Är implementeringen av Artskyddsförordningen rättssäker?

Land Skogsbruk reder ut var de olika partierna står i fyra frågor som är särskilt viktiga för skogsbruket och skogsägare.

 Skogsägarna Per-Olof Löfgren och Lars Göran Mårtensson i Vallsta utanför Bollnäs förbjuds avverka skog eftersom den lilla kråkfågeln lavskrika finns på deras marker.
Skogsägarna Per-Olof Löfgren och Lars Göran Mårtensson i Vallsta utanför Bollnäs förbjuds avverka skog eftersom den lilla kråkfågeln lavskrika finns på deras marker. FOTO: Katarina Hansson

Är implementeringen av Artskyddsförordningen rättssäker? Om nej, vad krävs för att den ska bli det?

FOTO: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet, Jens Holm, miljö- och klimatpolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Vi förutskickar inga ändringar i dagsläget.

FOTO: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna, Åsa Westlund, miljö- och klimatpolitisk talesperson, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Artskyddsförordningen är Sveriges implementering av art- och livsmiljödirektivet. En översyn av Artskyddsförordningen är beslutad av regeringen och ska nu göras.

FOTO: Miljöpartiet

Miljöpartiet, Stina Bergström, talesperson för jordbruk och skogsbruk, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Det dröjde innan EU:s direktiv om art- och habitat samt fåglar började användas på skogsbruksmark. Regeringen har tillsatt en utredning för att säkerställa att tillämpningen är tydlig

FOTO: Centerpartiet

Centerpartiet, Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson, vice ordförande i EU-nämnden, suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

– Inte tillräckligt rättssäker, därför vill Centerpartiet att det görs en översyn av hur art- och habitatdirektivet implementerats i artskyddsförordningen.

FOTO: Liberalerna

Liberalerna, Lars Tysklind, miljö-klimat och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Det behövs en översyn av artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.

FOTO: Kristdemokraterna

Kristdemokraterna, Magnus Oscarsson, landsbygds- och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Nej, i dagsläget innebär tillämpningen av artskyddsförordningen stor osäkerhet. KD föreslår att en parlamentarisk utredning tillsätts för att titta på bland annat Artskyddsförordningen och nyckelbiotoper.

FOTO: Moderaterna

Moderaterna, Maria Malmer Stenergard, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Nej, implementeringen är varken rättssäker eller effektiv, vilket även ansvariga myndigheter har konstaterat. Därför har Moderaterna flera gånger krävt att artskyddsförordningen ska ses över snarast.

FOTO: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna, Runar Filper, landsbygdspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Nej. Det är dags för regeringen att skriva om artskyddsförordningen. Sverige bör istället sätta upp egna mål för bevarandet utifrån nationella definitioner och utvärdera naturvårdsarbetet mot dessa mål.

Till toppen