Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 13 mars 2018

Anmäld avverkningsmaterial minskade under februari

Under februari minskade arealen som anmälts för föryngringsavverkning, samt ansökningar om avverkningstillstånd, enligt Skogsstyrelsens senaste rapport.

FOTO: Mostphotos

Enligt färska siffror från Skogsstyrelsen minskade areal produktiv skogsmark i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning, under februari. Minskningen uppgick till tre procent under februari, till 15 075 hektar, jämfört med februari 2017. Däremot så anmäldes fem procent större areal under januari och februari sammanräknat, jämfört med motsvarande period 2016. I Norrland var siffran 10 procent.

Ökar på tvåmånadersbasis

Enligt Skogsstyrelsen är minskningen under februari jämfört med samma månad i fjol den första sedan i juni 2017, om man undantar december 2017. Skillnaden är stor mellan länen. Svealand uppvisar en minskning på 21 procent, medan Götaland minskar 6 procent.

I Sveriges norra delar ägde en motsatt utveckling rum. Norra Norrland uppvisar en ökning på 15 procent, medan södra Norrland ökar 8 procent.

Västmanland minskar

På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 14 av 21 län. Västmanlands län uppvisar den största minskningen, 44 procent. Därefter kommer Örebro och Dalarnas län, båda med en minskning på 36 procent.

Den största ökningen uppvisade Gävleborg län, med en uppgång på 47 procent. motsvarande månad förra året.

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida.

LÄS OCKSÅ: Ras för föryngringsavverkning i fjällnära skog

Relaterade artiklar

Till toppen