Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 16 december 2019

Äganderättsutredaren: ”Jätteintressant uppdrag – men kort om tid”

Agneta Ögren är lagman och chef för Umeå tingsrätt, hyres- och arrendenämnden samt mark- och miljödomstolen i Umeå. Sedan i somras leder hon också utredningen om ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”. Ett svårt arbete där förväntningarna är stora och flera starka intressen ska vägas samman.

 Agneta Ögren är lagman och chef för Umeå tingsrätt, hyres- och arrendenämnden samt mark- och miljödomstolen i Umeå. Sedan i somras leder hon också utredningen om Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.
Agneta Ögren är lagman och chef för Umeå tingsrätt, hyres- och arrendenämnden samt mark- och miljödomstolen i Umeå. Sedan i somras leder hon också utredningen om Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. FOTO: Gunnar Andersson

Var det självklart för dig att ta uppdraget som särskild utredare när du fick erbjudandet?

– Det är ett jätteintressant uppdrag men det är stort. Jag gick hem till min man och diskuterade eftersom jag också har ett normalt jobb som ska skötas så kommer det att innebära att jag lägger ner mycket fritid. Det måste vara förankrat hemma annars funkar det inte.

Du arbetar heltid som lagman samtidigt som du leder den här viktiga utredningen?

– Jag kan ta lite tid från min tjänst som lagman, men när det är mycket på tingsrätten kommer det att bli mycket helgarbete. Antingen för lagmanskapet eller för utredningen.

Vilken relation till skogen har du privat?

– Jag äger visserligen lite skog, men det är så lite. Däremot är vi väldigt mycket ute i skog och mark och vandrar mycket, åker skidor, ja vi ägnar i princip all vår fritid till att vara ute i skogen.

Vilken är den största utmaningen med utredningen?

– Att inte hamna i polariserade grupperingar. Vi måste hitta lösningar som kan accepteras. Hela vår ambition är att inte bestämma oss för någonting utan att fånga in så mycket åsikter idéer och tankar som möjligt, lyssna av, och hitta lösningar framåt på både kort och lång sikt.

Handlar det om att hitta fram till kompromisslösningar?

– Kanske inte alltid, men något som kan accepteras. Eller något som kan hjälpa politikerna att ta beslut.

FAKTA: Agneta Ögren

Bor: Umeå.

Ålder: 54 år.

Arbetar: Lagman och chef för Umeå tingsrätt, hyres- och arrendenämnde samt mark- och miljödomstolen i Umeå.

Aktuell: Särskild utredare för regeringens utredning om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

Hur ser du på de omfattande direktiven?

– Det är mycket, de är väldigt omfattande och vi har väldigt kort tid på oss så vi jobbar på. Det är också frågor som går in i varandra. Man kan börja med en fråga där man kommer en bit, men sedan går det ändå in i en annan fråga. Man kan börja med exempelvis nyckelbiotoper som är en del av ett skydd som i sin tur är kopplad till renskötselfrågan. De här krockar och berör fjällnära skog. Och sedan har vi frågan om de stora internationella åtagandena om hur mycket skog vi ska skydda.

Hur ser du på förväntningarna som finns på den här utredningen?

– Vi får jättemycket påringningar och förfrågningar om att vi ska komma och träffa både organisationer och enskilda. Vi blir inbjudna till olika event så jag skulle nog säga att det finns väldigt stora förväntningar på att vi ska hitta någon form av lösning, plattform eller en väg ut för hur man ska kunna gå vidare.

Räknar du med att ni kommer att få kritik?

– Jag har inte riktigt tänkt så, men kritik får man ju när man sätter ner foten så lämnar vi förslag kommer vi säkert att få kritik på ett eller annat sätt.

Utredningen ska presenteras för Miljödepartementet senast 1 juli 2020.

– Ja, det är jättekort om tid. Därför arbetar vi redan nu med deadlines för olika delar för att komma framåt i arbetet och samtidigt vill vi vara väldigt öppna och inte tänka förslag utan titta på vad alla andra har sagt om olika lösningar och fånga in idéer.

LÄS MER: Vill se större förtroende för skogsägarna

FAKTA: Utredningen ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”

• Regeringen beslutade 18 juli i år om en utredning för att stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer.

• Utredningen ska också ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

• Utredningen är en del av januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

• Utredningen betänkande ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen