Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 21 januari 2010

”90 procent kan komma att kalhuggas”

Den borgerliga majoriteten i Stockholms kommun har föreslagit en ny policy för fastighetsförvaltningen. Den öppnar för omfattande kalhuggning, menar miljöpartiet. Det är rent nonsens, menar Kristina Alvendal (m), som är ansvarig politiker.

FOTO: Kjell-Arne Larsson (t h), Rolf Segerstedt (t v)
FOTO: Kjell-Arne Larsson (t h), Rolf Segerstedt (t v)

2006 fick fastighetsnämnden i Stockholms stad (kommun) i uppdrag att inventera och utreda stadens fastighetsbestånd utanför kommungränsen, vilket i dagsläget omfattar cirka 10000 hektar.

Nu har den borgerliga majoriteten presenterat ett förslag till ny fastighetsförvaltningspolicy, som i korthet innebär en mera aktiv förvaltning av skogen framöver.

Den nya policyn har fått miljöpartiet att se rött:

–Man går från ett hänsynsfullt skogsbruk som prioriterar biologisk mångfald och rekreationsändamål, till att sätta den konventionelle skogsägarens krav på ökat uttag av timmer i första rummet, säger miljöpartisten och vice ordföranden i miljönämnden, Åsa Romson till Svenska Dagbladet.

Hon syftar bland annat på förslaget att bara tio procent av stadens skogsmark utanför reservatsområdena ska brukas med kontinuitetsskogsbruk.

– Det betyder att 90 procent kan komma att kalhuggas, säger Romson.

– Romsons farhågor är helt tagna ur luften. Vi kommer inte ens att komma i närheten av de uttag som görs av en genomsnittlig skogsägare i Stockholmstrakten, kommenterar Kristina Alvendal i Svenska Dagbladet.

Tjänstemännen som utrett en ny fastighetsförvaltningspolicyn pekar på en rad brister som den nuvarande förvaltningspolicyn medfört:

Skogen har sned åldersfördelning med hög andel 20-40-årig skog och låg andel lövträd och gammal skog, vilket befaras öka stormkänsligheten rejält framöver,
stora områden med likåldrig skog, vilket ökar risken för skador.

Den nya fastighetsförvaltningspolicyn innebär, om den antas, bland annat att:

Stadens skogar ska ge positivt ekonomiskt resultat,

fördjupa dialog och samarbete med närliggande markägare, för att rationalisera planering och skötsel över ägargränser,

gynna biologisk mångfald på åkermarken,

öka andelen lövträd,

analysera möjligheten till återföring av aska.

Relaterade artiklar

Till toppen