Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 9 oktober 2018

72 miljoner till de drabbade efter sommarens skogsbränder

Skogsstyrelsen föreslår att skogsägare och industrin ska får 72 miljoner i stöd för att få ut det brandskadade virket ur skogen.

– Jag tycker att Skogsstyrelsen borde ha använt de 110 miljoner som regeringen har anslagit, säger Björn Brink, en av de drabbade skogsägarna.

 Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen, på tisdagens presskonferens i Kårböle.
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen, på tisdagens presskonferens i Kårböle. FOTO: Gunnar Andersson

Skogsstyrelsen har presenterat sitt förslag till ekonomiskt stöd för de skogsägare som drabbades av sommarens skogsbränder.

Det gjorde de vid en presskonferens i Enskogen, strax utanför Kårböle. Enskogen var ett av tre stora brandområden där totalt mer än 8000 hektar brann. För skogsägaren Björn Brink brandhärjades mer än 300 hektar precis i närheten.

– Så här omfattande bränder får så förödande konsekvenser privatekonomiskt för oss skogsägare, så jag tycker att de borde ha använt alla pengar, säger han.

Rätt till ersättning för skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland

Nu har Skogsstyrelsen i sitt förslag till ekonomisk ersättning kommit fram till att det räcker med 72 miljoner.

– Vi har räknat och haft en dialog med de drabbade och det här är vår beräkning av vad det blir för extra kostnader för att ta hand om virket, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

I Skogsstyrelsens förslag till regeringen har rätten till ersättning begränsats till skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland.

– Det är i de här områdena som de största skadorna koncentrerats och det är här som man måste hämta in resurser utifrån för att klara av att ta hand om virket, förklarar Herman Sundqvist.

 Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen.
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen. FOTO: Gunnar Andersson

Krävs särskilda skogsmaskiner

Skogsstyrelsen föreslår fyra olika stöd till de tre länen som totalt omfattar 72 miljoner kronor. 44 miljoner går till skogsägare för ökade kostnader vid avverkning och transport av brandskadat virke.

Det handlar om att det krävs särskilda skogsmaskiner, lastbilar och tågvagnar eftersom virke från andra områden inte får bli nedsotat. Ersättningen föreslås bli 20 kronor per kubikmeter för timmer och 50 kronor för energived.

– Att ersättningen för energived är högre beror på att det inte finns någon avsättning för den i närområdet, utan den måste transporteras till Mälardalen, säger Herman Sundqvist.

Ny utmärkning av fastighetsgränser

Skogsägare kan även få ersättning för att märka ut fastighetsgränser på nytt eftersom många markeringar skadats eller försvunnit i branden. Där föreslår Skogsstyrelsen ett bidrag på 3 000 kronor per kilometer.

I Skogsstyrelsens förslag finns också särskilt stöd för att transportera och såga det brandskadade virket. Det handlar om tio miljoner kronor i stöd till industriföretag eller logistikföretag för dyrare hantering av brandskadat virke, så att man inte sotar virke från andra skogar vid till exempel lagringsplatser och sågverksindustri.

 – Jag tycker att Skogsstyrelsen borde ha använt de 110 miljoner som regeringen har anslagit, säger Björn Brink, en av de drabbade skogsägarna.
– Jag tycker att Skogsstyrelsen borde ha använt de 110 miljoner som regeringen har anslagit, säger Björn Brink, en av de drabbade skogsägarna. FOTO: Gunnar Andersson

15 till förstärkning av vägnätet

15 miljoner kronor föreslås också i stöd till väghållare för uppgradering och förstärkning av vägnätet, eftersom vägarna på många håll måste tåla många virkestransporter på kort tid.

– Vi bedömer att det stöd vi föreslår har en lindrande effekt och samtidigt stimulerar till att få ut virket ur skogen snabbt innan en massförökning av skadeinsekter riskeras, säger Herman Sundqvist.

Det var i augusti som Skogsstyrelsen fick uppdraget från regeringen att kartlägga skogsbrukets skador efter sommarens skogsbränder och komma med förslag på hur skogsägarna kan kompenseras i de områden som är värst drabbade.

När stöden kan börja betalas ut är ännu inte helt klart men regeringen har aviserat finansiering för 2019. Skogsstyrelsen gör bedömningen att merkostnader för åtgärder under hösten 2018 ska kunna ersättas retroaktivt.

FAKTA: Skogsstyrelsens förslag i korthet

– 44 miljoner går till skogsägare för ökade kostnader i samband med avverkning och transport av brandskadat virke är dyrare. Ersättningen föreslås bli 20 kronor per kubikmeter för timmer och 50 kronor för energived.

– 3 miljoner kronor för utmärkning av fastighetsgränser som behöver märkas ut på nytt. Bidrag på 3 000 kronor per kilometer.

– 15 miljoner kronor för uppgradering och förstärkning av vägnätet.

– 10 miljoner kronor till industriföretag eller logistikföretag för att täcka kostnaderna för separat hantering av brandskadat virke.

LÄS MER: 110 miljoner till skogsbruket efter bränderna

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen