Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 12 november 2016

3500 nyckelbiotoper skadade vid avverkning

Skogsstyrelsen har upptäckt att över 3 500 nyckelbiotoper har påverkats vid avverkningar. Men det finns små resurser att undersöka vad som hänt i verkligheten.

Nyckelbiotopen på bilden, en bäckravin i Norrbotten, är inte skadad.
Nyckelbiotopen på bilden, en bäckravin i Norrbotten, är inte skadad. FOTO: Rolf Segerstedt

Skogsstyrelsen har jämfört de satellitdata över skogsmarken som samlas in varje år i Sverige med nyckelbiotopregistret och funnit att nyckelbiotoper kan ha förstörts vid avverkningar.

– Det är över 3 500 nyckelbiotoper som har påverkats av avverkning där hela, eller del av, nyckelbiotopen är avverkad, säger Alice Högström, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

– Överlappen i analysen är större än 0,2 hektar, för att i möjligaste mån utesluta att det rör sig om kartfel.

Stort mörkertal

Det har sedan mitten på 1990-talet, registrerats 549 spolierade, det vill säga helt förstörda, nyckelbiotoper. 

– Mörkertalet för spolierade nyckelbiotoper är dock stort. Eftersom vi har begränsat med resurser att undersöka i fält, har vi inte kunnat prioritera uppgraderingen av databasen, säger Alice Högström.

Läs mer i pappersutgåvan av Skogsland nummer 46. 

FAKTA: Nyckelbiotoper i Sverige

  • Enligt Skogsstyrelsens register finns 65 000 nyckelbiotoper i Sverige (220 000 hektar).
  • Av dessa har 3 500 biotoper (3000 hektar) påverkats vid avverkningar. 549 biotoper (1 500 hektar) betecknas som spoilerade. 
  • Storskogsbruket har även registrerat nyckelbiotoper i egna databaser, vilket gör att det totalt finns ungefär 466 000 hektar nyckelbiotoper.
  • Ungefär 4 000 hektar nyckelbiotoper nyregistreras per år. I snitt avverkas 200 hektar nyckelbiotoper årligen.

Relaterade artiklar

Till toppen