Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 5 maj 2017

2025 byggs hälften av husen i trä

Hälften av Sveriges flerbostadshus kan byggas i trä år 2025 jämfört med dagens cirka 10 procent, konstaterar Staffan Brege, professor vid Linköpings universitet i en framtidsprognos.

FOTO: Marie Henningsson

Han baserar sina siffror på den pågående och planerade kapacitetsökning som finns inom träbyggindustrin med aktörer som Derome, Lindbäcks bygg, Moelven, Stora Enso, BoKlok och Martinssons trä.

– Vi står mitt i genombrottet för industriellt träbyggande. Om 1800-talet tillhörde stålet och 1900-talet betongen så tyder mycket på att 2000-talet blir träets århundrade, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

I rapporten konstateras att byggande i fabrik har fördelar jämfört med att bygga på plats. Det ger kortare ledtider, högre och jämnare kvalitet samt mindre spill.

– En ökad industrialisering flyttar dessutom sysselsättning från storstad till landsbygd. Kapacitetsutbyggnaden ger cirka 13 500 jobb fram till 2025 inom träbyggnadsindustrin, en ökning med nära 8 000 jobb jämfört med 2015, säger Staffan Brege.

Relaterade artiklar

Till toppen