Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 1 april 2021

Värna miljön under skogens hela omloppstid

Det nämns aldrig i debatten vad som på ett mer miljövänligt sätt ska kunna ersätta trä, papper, kartong och bränsle. Det blir nästan hopplöst att diskutera skogens miljöfrågor om en del anser att allting vi gör av skogen inte behövs, skriver Knut Persson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Det är den välskötta skogen som är attraktiv att besöka, det gäller överallt, skriver Knut Persson.
Det är den välskötta skogen som är attraktiv att besöka, det gäller överallt, skriver Knut Persson.

Inom en halvmil från där jag bor finns skog som domineras av bok, ek, björk, gran, tall och lärk. Omkring skogen slingrar sig åker och betesmark. Genom området löper en dal och höjdskillnaderna gör att man på många ställen får en fin utsikt över markerna.

De flesta som kommer hit skulle säga att det är ett vackert landskap som är väl värt att bevara. Det kan då vara klokt att komma ihåg att landskapet och skogen är ett resultat av arbetet som människor gjort genom många århundraden.

Skogen omkring mig är mer varierad än vad som är vanligt. Men att det är den väl skötta skogen som är attraktiv att besöka gäller överallt. Nära mig finns även skyddad bokskog där man inte tar bort träd som faller i höststormarna. Det här har inte gällt så länge och boken kan bli gammal, så än så länge har det inte blivit ett ogenomträngligt plockepinn av trädstammar i olika grad av förruttnelse. Men om 30 år kommer den här skogen att ha tappat mycket av det som gör den är värd att besöka.

Den biologiska mångfalden kräver att vissa områden lämnas åt sitt öde. Bortsett från det självklara att markägarna i så fall måste kompenseras fullt ut skulle väldigt många bli besvikna om de tror att det är ett fint område att besöka.

För merparten av Sveriges skogar är den bästa vägen rimligen den som vi redan slagit in på. Att värna miljön under skogens hela omloppstid, men att fortsätta att bruka den. Den senaste tiden har man av en del stora medier kunnat få uppfattningen att det pågår en skövling i den svenska skogen och att det enda rätta är att upphöra med skogsbruket.

Vad som mer miljövänligt ska kunna ersätta trä, papper, kartong och bränsle för uppvärmning nämns aldrig. Det blir nästan hopplöst att diskutera skogens miljöfrågor om en del anser att allting vi gör av skogen inte behövs.

Men det är få människor som bor i eller nära skogen som har det här synsättet. Problemet är att den lilla och extrema grupp som vill hindra brukandet av skogen kan få ett orimligt stort inflytande. Trots att 95 procent av riksdagsledamöterna representerar partier som ser skogen mer som lösning på miljöfrågor än problem, får de övriga fem procenten i för stor utsträckning styra.

Ännu allvarligare blir det när vi kommer utanför Sverige. Där verkar många inte ens förstå att skogen binder mer koldioxid än den släpper ut, trots att den brukas.

LÄS MER: Extrema åsikter hotar viktig näringLÄS MER: Resultaten tydliga för den som vill se

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen