Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 11 april 2019

”Valutadumpning ger industrin en falsk trygghet”

Skogsindustrins framgång beror till viss del på valutadumpning. Med mer normala valutakurser kan det bli svårt för all industri att vara konkurrenskraftig.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Knut Persson skriver ledare i Land Skogsbruk.
Knut Persson skriver ledare i Land Skogsbruk. FOTO: Privat/Mats P Ostelius

För att en bransch ska bli framgångsrik måste den ständigt utvecklas. Att det går mycket bra i dag är inte någon garanti för framtiden.

Skogsbranschens två delar, skogsproduktionen och industrin, hänger intimt samman. Båda delarna måste vara konkurrenskraftiga och framgångar i en av delarna gynnar också den andra. För skogsindustrin var 2018 ett mycket bra år med en stor produktion och höga priser på produkterna.

Det som ändå oroar är att framgången till viss del beror på valutadumpning. En industri som köper i lågt värderade kronor och säljer i betydligt högre värderade dollar och euro måste nästan gå bra. Det är bra att det går bra, men utveckling kräver också en ekonomisk press på de delar som har sämst lönsamhet. I dagsläget går det alldeles utmärkt att bara fortsätta som tidigare.

Bakgrunden till den lågt värderade kronan är Riksbankens lågräntepolitik med minusränta genom en hel högkonjunktur. När vi en dag får mer normala räntor och kronan stärks kan det bli en smärtsam anpassning för industrin.

För skogsägarna är priset på sågtimret avgörande för lönsamheten. Priset på massaved och biobränsle har naturligtvis också betydelse, men att sågtimret värderas högt är viktigast.

Ett sågverk ser i dag inte ut på samma sätt som när industrialiseringen inleddes i Sverige under 1800-talet, men det är inte någon större skillnad på plankan som kommer ut från sågverket. Det finns en viss produktutveckling, korslimmat trä har till exempel gjort det möjligt att i högre utsträckning ersätta stål med trä. För skogsägarna har det avgörande betydelse att utvecklingen av produkter som härstammar från sågade trävaror har hög prioritet.

Allt som i dag görs med hjälp av olja kan göras av skogsprodukter. Men skogen kommer inte att räcka till allting. När man tänker sig att göra till exempel fordonsbränsle från skog är man ute efter att använda lågt betalt grot som råvara. Kanske kan konkurrensen från värmeverk göra att priset höjs något, men det kommer fortfarande att vara ett lågt betalt sortiment.

Avgörande både för industrin och skogsägarna är att man kan producera varor med ett högt förädlingsvärde. Med mer normala valutakurser kommer inte all industri att klara det och vara konkurrenskraftig.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen