Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 26 september 2019

Välkommen enighet mot barkborrarna

Politisk enighet i frågan om barkborren är en viktig signal om frågans allvar och betyder mycket för enskilda skogsägare. Men på landskapsnivå krävs andra åtgärder, skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Pär Fornling.
Pär Fornling.

Det är inte ofta politiker ger entydiga besked över partigränserna. Ibland händer det likväl. I den småländska granskogen, med många av skogsbrukets nyckelpersoner i publiken, gavs löftet att bekämpningen av granbarkborrar även ska föras i reservaten.

I förra veckansLand Skogsbruk berättade Ragnhild Ivarsson Walther hur hon i omgångar nödgats avverka granbestånd i förtid på grund av barkborrar. Angreppen har uppenbarligen förvärrats av att insekterna fått härja fritt i det angränsande reservatet. Hon är inte ensam. Reservaten har blivit en fristad för barkborrar och förtvivlade grannar får betala priset.

På Föreningen Skogens höstexkursion var barkborrar ett givet inslag. Då deltagande politiker konfronterades med frågan om reservaten var alla överens om att något måste göras. Några av de mindre partierna saknades ute i skogen, men det var ändå löften från en överväldigande majoritet i Miljö och jordbruksutskottet. Nu återstår att hålla koll på att ledamöterna går från ord till handling.

Det betyder mycket för enskilda skogsägare och är en viktig signal om frågans allvar. Däremot hjälper det inte på ett övergripande plan. På landskapsnivå krävs andra åtgärder.

Till att börja med gäller det att få koll på läget. Att veta var de angripna träden finns, hur omfattade de totala angreppen är och att göra prognoser om kommande risker.

Runt hörnet finns dessutom en teknik för att upptäcka angreppen tidigt med hjälp av satellitbilder och reflekterande ljus av en speciell våglängd. Inventeringar är förstås bara ett verktyg, nästa fråga är hur angripna bestånd bör hanteras och fortsatta hot bemötas, men det är en bra början.

Att ha koll på skogstillgångarna är en av Sveriges paradgrenar. I år har Södra dragit ett tungt lass när det gäller inventeringar, vilket rimligen är en överordnad statlig uppgift.

I budgeten får nu Skogsstyrelsen 30 miljoner kronor under tre år för att bekämpa barkborrar och andra skador på skogen. Det är utmärkt, men lite sent påkommet. Beredskapen borde vara bättre.

Enskilda olyckor kommer som en obehaglig överraskning men forskarna har länge varnat för att brand, stormar och insektsskador blir ett regelbundet mönster med varmare klimat. Det är inte rimligt att hantera frågorna som brandkårsutryckningar när det i själva verket är en del av vardagen.

När det nu gäller barkborrarna tycks i alla fall finnas en bred enighet om problemen, vilket är en bra grund för att gå vidare.

Pär Fornling

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Till toppen