Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 17 november 2017

Våga sätta ned foten och gå emot tidsandan

Det finns viktiga lärdomar att göra när vi tittar i backspegeln. Alla har vi något vi kan lära av historien och alla kan göra skillnad, skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Och vad kan vi lära oss av historien?

Under arbetet med två böcker har jag haft anledning att fundera en hel del över frågan. Den ena handlar om Södras väg tillbaka efter krisen som kulminerade 1979 då staten gick in som delägare i föreningen. Den andra boken handlar om Bo Dockered som var ordförande för LRF under en händelserik tid när jordbrukets spelregler förändrades i grunden.

I mångt och mycket påminner historierna om varandra. Den ena handlar om skog, den andra om jordbruk. Bägge tar sin början i mitten av 1980-talet och bägge handlar om dramatiska förändringar.

Ibland beskrivs historien som ett flöde av händelser där vi mer eller mindre hjälplöst flyter med. Förändringarna styrs av större skeenden där enskilda personer och händelser spelar en underordnad roll. Det är inte sant. Den enskilt viktigaste lärdomen är att man kan göra skillnad.

Allt hade varit annorlunda om Södra flutit med strömmen, gjort som alla andra och förlitat sig på opportuna konsulter som speglar tidsandan. Då hade förmodligen resterna av industrin återfunnits i dåvarande Assi och föreningen varit en förmedlare av virke med försvagade muskler.

Om LRF glidit med strömmen hade bönderna varit marginaliserade och Sverige hade kanske inte varit medlem i EU. Bo Dockered var rätt person på rätt plats och han vågade ta beslut då mycket sattes på spel. Kampanjen för EU var ett exempel.

Södra fattade tre modiga beslut som gick emot tidsandan och den breda opinionen: Att köpa ut staten, att inte tillverka papper och att modernisera den kooperativa företagsformen.

Historien lär oss också vikten av att koncentrera sig på viktiga frågor och inte kompromissa till underkastelse. Ibland, när förhandlingar och överläggningar når vägs ände, är det dags för en medlemsorganisation att mobilisera, sätta ner foten och visa sitt missnöje. Striden är inget självändamål, men det hjälper onekligen till att hålla ihop organisationen.

För Södra är det en kultur som med framgång odlades av grundaren Gösta Edström. På 1980-talet och framåt fick den efterföljare i form av vårdkasar för äganderätten, Jönköpings möte mot EU-avgiften och flera andra kraftsamlingar.

Bo Dockereds tid kantades av kampanjer som förändrade synen på bönderna och avgjorde viktiga frågor. Inte minst kampanjen ”Sveriges bönder på väg mot världens renaste jordbruk” bäddade för dagens positiva syn på svenska livsmedel.

Sett i backspegeln kan man konstatera att det finns principer man ska slåss för, att modiga beslut går emot tidsandan. Och att enskilda personer kan göra skillnad.

Pär Fornling

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen