Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 8 juni 2018

Träden har väl också känslor?

Det är en farlig väg att gå där man jämställer träd med människor, skriver Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Knut Persson.
Knut Persson.

Är träd varelser som kan tänka, känna och minnas? För de flesta är frågan befängd, men den ställdes på allvar när Sveriges Radio intervjuade den tyska skogvaktaren Peter Wohlleben. Han har blivit populär med sina böcker ”Trädens hemliga liv” och ”Skogen: en bruksanvisning”.

Det kan vara ett roligt grepp i ett program att jämställa träd med människor. Men efter hand blir det allt mer klart att det inte bara är ett grepp, frågorna ställs på allvar. Träden är inte så annorlunda än vi, den stora skillnaden är att de är mycket långsammare. Den som kramar ett träd och väntar sig ett svar får vänta länge.

Träden talar med varandra genom ett nätverk som får namnet wood wide web. Wohlleben vet inte om de skickar mejl eller videosnuttar till varandra, men han tror kanske inte det. Att nätverket i vanliga fall kallas mykorrhiza, att det är viktigt för trädens näringsupptagning och att det har varit känt i över 100 år nämns inte.

Tankesättet följer ett mönster som vi känner igen från jordbruket. För de mest radikala handlar det inte om att djuren ska ha det bra, utan att vi inte har rätt att nyttja dem. Att slakta ett djur är mord och att mjölka en ko en form av våldtäkt. Wohlleben framträder mer som en mysfarbror och säger att träd trivs bäst när de får vara i fred.

Tankesättet är verklighetsfrämmande för dem som är verksamma i jord- och skogsbruk, och för de flesta kan man tillägga. Men det är svårt att argumentera mot personer som har en helt annan världsuppfattning. Vad säger man till den som är övertygad om att ett träd har lika stort värde som en människa?

Det som stör mest är historielösheten. Åtminstone på våra breddgrader har människan varit helt beroende av att använda träd till byggnader och bränsle. I dag står valet ofta mellan att använda produkter från skogen eller olja. Vad oljan betyder för vårt klimat vet vi.

I ett större sammanhang betyder upphöjandet av trädens ställning en motsvarande minskning av människans värde. Även om det ligger långt bort kan man fundera över vad det får för konsekvenser om mänskliga rättigheter ska vägas mot till exempel träds rättigheter.

Det är möjligt att Wohlleben väljer att förmänskliga träden för att han vill stärka miljöskyddet, eller så vill han kanske bara sälja böcker. Men det är en farlig väg att gå. Tankesätt som inte sätter människan högst kan sluta mycket illa.

Knut Persson

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen