Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 27 oktober 2017

Skogsgödsling kan mota klimateffekten

För många låter det som att svära i kyrkan, men om vi verkligen vill möta klimateffekten är främmande trädslag och gödsling av skogen två utmärkta alternativ.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Norrmännen har förstått det här och ger numera bidrag till gödsling med klimatet som argument.

Främmande trädslag är en lite konstig benämning som klingar av främlingsfientlighet. Exempelvis är sitkagran, hybridlärk och douglasgran så kallat främmande och omges av restriktioner, framför allt via certifieringen.

En främling som sykomorlönn finns här snart fullständigt naturligt. Träden bryr sig inte om strikta nationsgränser. I vilket fall är poängen att sprida riskerna, hitta klimatanpassade träd och öka tillväxten.

Då det gäller gödsling är det hela ganska enkelt. Att tillverka och sprida gödsel för ett hektar medför utsläpp av 550 kilo koldioxid. Det leder till en ökad tillväxt som binder in 10 500 kilo koldioxid. Det är med andra ord en bra utväxling på insatsen. Upptaget är 19 gånger högre än utsläppen. Dessutom är det en lönsam affär för skogsägaren – om Skogsstyrelsen nu inte lagt locket på.

Dagens regler sätter stopp för det mesta och är väldigt märkliga. Där all skoglig kunskap och erfarenhet talar för att gödsla tall är det bara tillåtet att gynna granen genom gödsling, vilket är ytterst ovanligt. Man kan inte säga att reglerna vilar på vetenskaplig grund eftersom experterna blev överkörda. Frågan är vilken grund beslutet då vilar på?

Det är värt att bena ut i flera sammanhang, och då är vi tillbaks till klimatet. Om några veckor förväntas Skogsstyrelsen komma med en handlingsplan om hur skogsbruket ska klimatanpassas. Det är ett viktigt dokument som handlar om vilka råd skogsägarna ska få inför framtiden och vilken roll skogsbruket har för klimatet.

Resultatet återstår att se. Det handlar förstås om väldigt mycket mer än främmande trädslag och gödsling. Vi befarar dessutom att de möjligheterna sopas under mattan, vilket vore synd och principiellt fel. Det är hederligare att tydliggöra alternativen och därefter fatta ett politiskt färgat beslut.

Man kan exempelvis köra över vetenskapliga fakta med hänvisning till att opinionen vill något annat. Sånt händer dagligdags. Det viktiga är att vara tydlig och veta varför man gör saker och ting.

Problemet uppstår när tro och vetande blandas ihop till något som verkar politiskt korrekt. Då är det bättre att svära i kyrkan, även om det känns obekvämt. Förhoppningsvis tar klimatpolicyn ut svängarna.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen