Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 6 april 2018

Skogsfastigheter kan vara en nyckel till framtiden

Att stycka upp sin skogsfastighet och bygga flerfamiljshus kan vara en investering som ger positiva effekter på samhället i decennier, skriver Karin Johansson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det är inte bara i storstäderna som det fattas bostäder. Brist råder även i byar och små tätorter. Om bygden ska behålla förskolan så krävs ett ständigt inflöde av nya barn. Men var ska barnfamiljerna bo?

Samtidigt vill äldre i stora, arbetskrävande hus flytta till ett enklare boende utan trappor och gräsklippning. Ofta måste flyttlasset i så fall gå till centralorten. Beslutet att byta bostad innebär då även att lämna vänner, djur, föreningsengagemang och trygga, välkända miljöer. För bygden betyder varje utflyttare en person mindre som handlar i butiken och klipper håret.

För unga är bekymret ett annat: de har kanske både jobb och bra inkomst men inte handpenning till en bostad. Nyseparerade ställs kanske inför valet att vräka sina barn för att få ut kapitalet som är bundet i huset – eller att flytta till lägenhet, om det finns någon.

Politiskt pratas det om flyttkedjor men i praktiken fungerar de dåligt eller inte alls. I många bygder finns bara en boendeform: egnahem, men inga bostadsrätter eller hyresrätter. Samtidigt råder en övertro på att kommunen, allmännyttan eller kommersiella fastighetsbolag ska lösa de lokala behoven. Kommunen fokuserar på lokaler för service i expansiva områden. Allmännyttan konkurrerar med fastighetsbolagen om förtätningar där risken är lägst. Och fastighetsbolagen är sig själva närmast; de bygger där vinsten är högst.

Här är stora skogsfastigheter en nyckel som kan låsa upp kedjan, i form av mark och kreditsäkerhet. Dela ut en enkät, kalla till stormöte, skapa en bostadskö, gör en insamling, värdera villorna, skriv kontrakt. Ta hjälp av kommunen och sök Leader-stöd till projektering. Stycka av en skogstomt och pantsätt stamfastigheten för byggnadskreditivet. Sök stöd från Boverket (upp till 180 000 kronor per lägenhet och 720 000 kronor för gemensamma utrymmen) och kreditgaranti om det behövs.

Bygg ett flerfamiljshus, gärna med virke från tomten, volontärer och lokal arbetskraft. Sälj huset till de boende som bostadsrätt, kooperativ hyresrätt eller en mix. Hyreshus ger jobb åt en fastighetsskötare, underlag för butiken och på sikt bättre värdeutveckling på villorna, när de som kom till byn som hyresgäster väljer att rota sig och köpa fastighet.

Många byar har redan gjort det här. I vissa fall blev bygget en ekonomisk förlust på kort sikt – men mänskligt och samhällsekonomiskt är det investeringar som ger positiva effekter i decennier.

Karin Johansson

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen