Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 22 december 2017

Se över artskyddet 2018!

Enskilda tjänstemäns inställning ska inte påverka bedömningen, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

FOTO: Timo Viitanen / Alamy Stock Photo

Ett uttalande från skogsägaren Henric Skane, i intervjun i Land Lantbruks 50-lista, inger rysningar:

– Det gäller att ha tur med vilka tjänstemän som ansvarar för ens ärende, säger Henric Skane som till sist vann över Länsstyrelsen i målet om bombmurklan.

Henric Skane har alldeles säkert rätt i detta. Tyvärr, för så ska det naturligtvis inte vara. Det innebär att rättssäkerheten är i fara. Rättssäkerhet innebär att rättsordningen ger individen skydd mot övergrepp från samhället och från andra individer. Tillämpningen av rättsreglerna ska också vara förutsebar, det får med andra ord inte handla om tur eller otur. Även likhet inför lagen saknas om enskilda tjänstemäns inställning ska påverka bedömningen.

Mark- och miljööverdomstolen påpekar i bombmurkledomen att det ”vore missvisande” att bokstavligt tolka artskyddsförordningen. Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt, anser domstolen, att fridlysningsbestämmelserna tolkas på ett sådant sätt att pågående markanvändning avsevärt försvåras. I så fall hade förordningen innehållit bestämmelser om ersättning till markägaren.

Domen, som meddelades i februari, innebar ett glädjebesked till Henric Skane, och till alla hans skogsägarkolleger. Men den pekar också på att artskyddsförordningen måste ses över. En lag som inte kan tolkas bokstavligt kan vi inte ha kvar.

Redan i juni 2016 skrev de två generaldirektörerna Björn Risinger, Naturvårdsverket, och Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen, till regeringen med uppmaningen att artskyddsförordningen utreds. Den behöver bli mer tillämpbar och rättssäker, skrev generaldirektörerna.

Men klara besked från miljöminister Karolina Skog, mp, har hittills uteblivit. På frågor från oppositionspolitiker i riksdagen har hon levererat ett standardsvar: ”Frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras bereds i Regeringskansliet”, med tillägget att hon för närvarande inte har för avsikt att vidta några åtgärder.

Otydligt skrivna lagar ger utrymme för godtycke och personliga agendor hos de myndighetsföreträdare som ska tolka lagarna. Det kan inte heller vara en bra ordning att enskilda skogsägare måste ta vägen över domstolarna för att få bedriva sin verksamhet. Se över artskyddsförordningen 2018!

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen