Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 15 januari 2019

Regeringen har mycket att bevisa

Överenskommelsen mellan C, L, S och MP innehåller flera viktiga förändringar i skogspolitiken. Det är bra, men en ny regering har väldigt mycket att bevisa för de verksamma i skogssektorn, skriver Land Skogsbruks ledarskribent.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Stefan Löfven (S).
Stefan Löfven (S). FOTO: Rolf Segerstedt

Överenskommelsen som kan komma att släppa fram en ny regering innehåller flera viktiga förändringar i politiken som rör skogen. Nu är det upp till bevis att den också resulterar i verkliga förbättringar.

När det här skrivs har den avgörande omröstningen om statsministern inte hållits i riksdagen. Men eftersom mycket tyder på att Stefan Löfven kommer att tolereras av riksdagen kan vi snart ha en nygammal regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Högt pris

Om det är rätt eller fel regering är en fråga som delar det svenska folket i två ungefär lika stora delar. Men det är inte någon tvekan om att Socialdemokraterna har fått betala ett högt pris i reformer och olika utfästelser som har drivits av Centern och Liberalerna för att få behålla regeringsmakten.

För skogen innebär överenskommelsen en ganska rejäl omläggning av kursen. Bara att rubriken på avsnittet är ”Värna och stärk den privata äganderätten till skogen” är en tydlig signal. Markägare ska kompenseras om de utsätts för inskränkningar i ägande- och brukanderätt.

Artskyddsförordningen ska ses över för att effektivt och rättssäkert skydda hotade arter och vara tydlig mot markägare om när man har rätt till ersättning. Och den utökade nyckelbiotopsinventeringen återupptas inte.

Poängtera produktionen

För de som drabbats av olika inskränkningar är detta viktigast, men för skogsbruket i stort är det kanske ännu viktigare att man tydligare poängterar produktionsmålet i skogspolitiken.

Även om texten är ganska tydlig ska den omsättas i praktisk politik. Och då har vi kvar i stort sett samma regering som före valet. Både i överenskommelsen och i praktisk politik finns det kvar en avvägning mellan miljö- och produktionsmål.

Det är troligt att vi även den här gången får en miljöpartist som miljöminister och en socialdemokrat som landsbygdsminister. Under den förra mandatperioden hade säkert Socialdemokraterna varit mer villiga att lyssna på skogsbruket. Men Miljöpartiet stoppade och förhalade det mesta. Resultatet var en handlingsförlamning som åtminstone i vissa delar var direkt skadlig för skogsbruket.

Förhoppningsvis ger överenskommelsen ett ramverk som även Miljöpartiet accepterar i det dagliga arbetet på departementen. Men det återstår att se. Den nya regeringen har väldigt mycket att bevisa för dem som är verksamma i skogssektorn.

LÄS MER: Lena Johansson: ”Gröna frågor i politisk röra”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen