Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 2 oktober 2020

Privata ägare bäst på att sköta skogen

Vår gällande grundlag är faktiskt en utmärkt utgångspunkt för äganderätten. För att inskränka skogsbruket krävs det väldokumenterade skäl och ägaren måste få ersättning, skriver Knut Persson i sin ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Enligt direktiven ska Skogutredningen ge äganderätten en starkare ställning, skriver Knut Persson.
Enligt direktiven ska Skogutredningen ge äganderätten en starkare ställning, skriver Knut Persson.

När skogsutredningen om två månader presenterar sina förslag är äganderätten en central fråga. Och enligt direktiven ska äganderätten få en starkare ställning.

De borgerliga regeringarna från Thorbjörn Fälldin och framåt har stärkt äganderätten i vår grundlag. När man läser regeringsformen är det svårt att förstå att frågan är så juridiskt omdebatterad, ägarna till bland annat skog har en stark ställning. För att kunna inskränka användningen av till exempel mark krävs att det ska tillgodose angelägna allmänna intressen. Om användningen av marken inskränks på ett sätt som avsevärt försvårar den pågående markanvändningen ska ägaren få ersättning.

Men det har inte räckt. Det säger kanske en del om vårt rättssystem att rätten att bruka skogen har kunnat inskränkas på ett godtyckligt sätt, och när det skett har det varit svårt eller till och med omöjligt att få ersättning. Ansvaret för urvattningen av rättssäkerheten faller tungt på regeringen som satt 2014 till 2018.

När man pratar om äganderätt av skog hamnar man snabbt i krångliga juridiska frågor. Men egentligen handlar mer om vem man tror är bäst på att sköta skogen. Och då är det ju lätt att se att man i den bondeägda skogen på ett mycket bra sätt lyckats förena hög produktion med höga naturvärden.

Men från en del håll verkar det omöjligt att förstå att enskilda personer ofta är bättre på att ansvar för viktiga värden än det allmänna. Ett exempel från senare år är hovrättslagman Charlotta Riberdahl som hade i uppdrag att utreda skogsvårdslagen. På ett seminarium i Almedalen sa hon om skogen att man kan fundera på om man ska tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse ur miljösynpunkt.

Den gången blev det för mycket även för regeringen som sparkade henne från utredningsuppdraget. Men hos många verkar det finnas en tro att privat ägande betyder att kortsiktiga ekonomiska vinster väger tyngre än långsiktigt ansvar. Kanske stämmer det för en del som äger aktier på börsen, men de privata skogsägarna har generation efter generation förbättrat den svenska skogen.

Lagstiftningen kring skogsbruket är full av teknikaliteter. Men vår gällande grundlag är faktiskt en utmärkt utgångspunkt. För att inskränka skogsbruket krävs det viktiga och rimligen väldokumenterade skäl. Och om det görs ska ägaren få ersättning.

LÄS MER: ”Det är för många bollar i luften”LÄS MER: ”Skogsstyrelsen välkomnar tydligare lagstiftning”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen