Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 22 augusti 2019

Öka tillväxten i skogen – för klimatets skull

Forskare menar att ökad skogstillväxt är det effektivaste sättet att motverka klimatförändringarna. Då borde resurser till omställningen läggas på att öka tillväxten i skogen, menar Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Knut Persson.
Knut Persson.

Plantera bara tillräckligt många träd så kan världens klimatproblem lösas, hävdar en forskargrupp i Schweiz. För att det ska lyckas krävs etablering av skog på gigantiska ytor.

Forskarna, som leds av Thomas Crowther i Zürich, har kommit fram till att världens skogsareal kan öka med 900 miljoner hektar. Det är ungefär lika mycket som USAs totala landyta. Träden skulle då binda två tredjedelar av koldioxiden som människan släppt loss. Största möjligheterna att öka sina skogsarealer har Ryssland, USA och Kanada.

Det är lätt att se mängder av problem med förslaget, och det verkar inte troligt att det kommer att genomföras. Men även om bara en tiondel av den nya skogen skulle komma till stånd skulle det ge ett viktigt bidrag till att motverka klimatförändringarna.

Även om storleken av projektet är svår att begripa bygger hela idén på en enkel välkänd sanning. Träd som växer binder koldioxid och ju större arealer och snabbare tillväxt desto mer koldioxid kommer att bindas.

Sverige har inte hundratals miljoner hektar outnyttjad areal som vi kan plantera skog på. Men det är ändå fel att säga att skogsarealen inte kan öka. Det finns mark utanför tätorter som varken är skog, åker eller betesmark. Ibland kan det säkert vara olämpligt att plantera skog, men i många fall är det faktiskt helt lämpligt.

Att den svenska skogen är allt mer välskött och har en allt större virkesvolym har redan gjort att en stor del av de svenska koldioxidutsläppen bundits igen. Kolatomerna har flyttat från oljan i underjorden till veden i träden.

Vi kommer de närmaste decennierna att lägga stora resurser på att ställa om samhället till att bli oberoende av fossila bränslen. Det är en helt nödvändig omställning som har ett ganska brett stöd. Men enligt de schweiziska forskarna är ökad skogstillväxt det effektivaste sättet att motverka klimatförändringarna.

Med tanke på det verkar det som en klok politik att lägga en liten del av resurserna som ska användas för omställningen till att öka tillväxten i skogen. Det handlar om att ha skog på en något större yta, men framför allt om att öka tillväxten i den skog som vi redan har. Att få skogen att växa mer har allt för mycket hamnat i skymundan genom att miljöfrågorna blivit dominerande.

Knut Persson

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen