Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 28 november 2019

Överraskande vändning ökar osäkerheten

Just när frågan om avverkningsförbud på grund av lavskrikan verkade vara löst, fick den i förra veckan en ny överraskande vändning. Nu ökar osäkerheten på nytt, skriver Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Knut Persson, ledarskribent
Knut Persson, ledarskribent

När alla trodde att frågan om avverkningsförbud på grund av lavskrikan var överspelad kom i förra veckan en ny överraskande vändning, som igen ökar osäkerheten. Ärendet ska på nytt upp i domstol.

Det hade redan gått tre år sedan Skogsstyrelsen stoppade avverkningar i Gävleborg på grund av att lavskrikan fanns i området, när Mark- och miljödomstolen i somras gav klartecken till avverkning. Eftersom Skogsstyrelsen beslöt att inte överklaga domen var frågan klar, avverkningarna får genomföras.

Men i förra veckan kom ett nytt oväntat besked. Mark- och miljööverdomstolen ger föreningen Birdlife Sverige prövningstillstånd. Domstolen motiverar inte sitt beslut, men Birdlife Sverige hänvisade i sin överklagan till Århuskonventionen som ger ideella organisationer rätt att överklaga domslut inom sitt intresseområde.

Det går säkert att ifrågasätta domstolens beslut att på nytt ta upp frågan, men det grundläggande problemet finns inte där. Domstolarnas uppgift är att tolka de lagar som finns. Det händer att en domstol gör en överraskande, kanske till och med tokig, tolkning av lagen. Men det normala är att domstolarna på ett rimligt sätt tolkar de aktuella lagarna. Om man tycker att ett domslut blivit fel ska man oftast inte vända sig mot domstolen utan mot lagstiftarna.

Regeringens hantering av skogens miljöfrågor var under förra mandatperioden en katastrof. Socialdemokraterna och Miljöpartiet blockerade varandra och oklarheterna blev efter hand allt större. Man kan tycka att det borde vara ett fundament i en rättsstat att ett avverkningsstopp ska bygga på tydliga lagar och att enskilda som drabbas får kompensation. Men här har Skogsstyrelsen och domstolarna fått navigera utan rimlig hjälp från lagstiftaren.

Frågan om utrotningshotade arter har med rätta fått allt större uppmärksamhet. Men det är förvånande att lavskrikan behöver ett artskydd. Fågeln finns från Norge till östra Sibirien och bara i Sverige räknar man med att vi har 50 000 till 200 000 häckande par.

I januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna ingår att ny lagstiftning med stärkt äganderätt ska tas fram. Men även om det går enligt planerna dröjer det till 2021 innan den börjar gälla. Fram till dess får vi hoppas att domstolarna kommer fram till rimliga domslut, trots att regelverket är hopplöst dåligt.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen