Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 3 januari 2020

Optimism trots att konjunkturen pekar nedåt

Även om virkespriserna kommer att sjunka de närmaste åren är svenskt skogsbruk starkt. Många skogsägare vill köpa mer skog.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Knut Persson, ledarskribent.
Knut Persson, ledarskribent.

Strax före jul kom Skogsbarometern för 2019. Det är en enkätundersökning där skogsägare får svara på frågor om situationen just nu och hur de bedömer framtiden. Svaren speglar tydligt att konjunkturen är på väg ner och att virkespriserna sjunker.

Trots det är den samlade bilden att skogsbruket mår ganska bra och att det finns en framtidsoptimism. Drygt hälften (55 procent) av skogsbrukarna anser att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god. Det är en minskning med sex procentenheter jämfört med förra året, men ändå en hög siffra.

Skogsägarna vill också gärna öka sitt skogsinnehav. På frågan hur du skulle investera en miljon kronor svarar drygt hälften köpa mer skog. Andelen som skulle välja aktier/fonder ökar, men är ändå bara hälften så stor.

Konjunkturen gör att färre tror på ökande virkespriser och fler tror att priserna kommer att sjunka. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att bedöma när priskurvorna kommer att vända uppåt igen. Men bortom konjunktursvängningarna verkar det finnas en stor framtidsoptimism.

Drygt hälften av skogsägarna (54 procent) tror på stigande priser på skogsfastigheter de närmaste åren. Det är en nedgång i jämförelse med förra året, men ändå ett tecken på stark framtidstro.

Hotet mot skogsbruket har mycket handlat om politik och olika regler, många skogsbrukare har känt att äganderätten är hotad. De här frågorna är inte lösta, men om januariöverenskommelsen fullföljs kommer hotet mot äganderätten att minska. Ett tecken i tiden är att i regeringens klimatpolitiska handlingsplan handlar avsnittet om skogen till stor del om att främja en växande skogsnäring.

Även i framtiden kommer det att bli konflikter kring gränsdragningen mellan produktionen i skogen och olika bevarandeintressen. Men det verkar ändå som att även miljöpartisterna i regeringen allt mer inser att skogen i huvudsak inte är ett problem utan en stor resurs i den kommande klimatomställningen.

Allt fler skogsbrukare ser även ett förändrat klimat som ett hot mot skogen. Fler tror att skadedjur, brand och stormar kommer att vara en av de faktorer som påverkar deras framtida skogsägande mest, även om det fortfarande är det mindre än hälften som anger det. Ganska naturligt är farhågorna störst i södra Sverige.

Knut Persson

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen