Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 8 september 2017

Okunnighet får inte försvåra för Sverige

Sverige riskerar att komma i kläm i internationella avtal när det gäller biobränsle. Det menar Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Energitillförseln från biobränslen ökar och är näst efter kärnkraften det viktigaste energislaget.
Energitillförseln från biobränslen ökar och är näst efter kärnkraften det viktigaste energislaget. FOTO: Mostphotos

En grupp internationella forskare har kommit fram till att merparten av världens länder helt kan klara sin energiförsörjning med förnyelsebara bränslen 2050. Det är naturligtvis mycket goda nyheter eftersom koldioxidutsläppen i så fall skulle upphöra och klimatförändringarna inte skulle bli värre.

Omställningen sker genom kraftiga investeringar i vindkraft, solenergi, vattenkraft och geotermisk teknik. Det som förvånar en svensk läsare är att forskarna inte räknar med biobränslen, skälet som anges är att de ger luftföroreningar och orsakar koldioxidutsläpp.

I Sverige använder vi i dag i stort sett en tredjedel av oljan vi använde för 40 år sedan. Det har skett genom utbyggnaden av kärnkraft och en mycket stor tillväxt av biobränslen. Energitillförseln från biobränslen har ökat tre gånger, och 2015 gick biobränsle förbi oljan och blev efter kärnkraften det viktigaste energislaget. Vattenkraften är viktig för elproduktionen, men totalt ger biobränsle nästan dubbelt så mycket energi.

Sverige kan säkert öka elproduktionen från vindkraft och solceller kraftigt. Men i ett land som genomkorsas av polcirkeln och nästan är mörkt under vintern kan värmeförsörjningen inte vara helt beroende av vindkraft och solceller. I sin framtidsbild räknar forskarna inte heller med kärnkraft eftersom den innebär för stora risker.

Att en grupp forskare inte tror på biobränslen är i sig inte en stor sak, vi vet att de har stora fördelar. Men det visar att skogsbruket i stora delar av världen skiljer sig ganska mycket från det svenska, och att vi därför riskerar att komma i kläm i internationella avtal.

Eftersom förrådet av virke i våra skogar ständigt växer binder den svenska skogen betydligt mer koldioxid än vad som släpps ut när man eldar biobränsle. I själva verket fungerar träden som utmärkta solfångare med ett inbyggt batteri som lagrar solenergin till den behövs.

Men för länder med ett annat skogsbruk och mindre skog verkar detta obegripligt nog svårt att förstå. Till och med EU, som borde förstå svenska förhållanden, går vidare med klimatdirektiv som kan begränsa skogsavverkningen för att minska koldioxidutsläppen. Den svenska utvecklingen visar tydligt att det skulle ge motsatt effekt.

Sverige har tack vare sina stora arealer skog i förhållande till folkmängden goda förutsättningar att göra sig oberoende av fossila bränslen. Men okunnighet får inte leda till avtal som försvårar det.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen