Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 30 maj 2019

Oklara lagar och rättsprocesser bäddar för misstro

Turerna kring artskyddsförordningen närmast obegripliga, vilket är illa i sak, men också av grundläggande principiella skäl. Obegripliga lagar bäddar för rättsosäkerhet och förtroendet för myndigheterna undergrävs, skriver Pär Fornling.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Pär Fornling
Pär Fornling

Det är inte lätt att förklara varför en avverkning stoppas av hänsyn till tjäder. Och inte heller varför markägaren då nekas ersättning eftersom myndigheten hänvisar till EUs habitatdirektiv, trots att vi har en grundlag som slår fast att markägaren har rätt till ersättning om brukandet inskränks.

Dels finns det gott om tjäder, nya norska forskningsrön visar dessutom att den tycks trivas med dagens skogsbruksmetoder, dels, och framför allt, är turerna kring artskyddsförordningen närmast obegripliga. Det är illa i sak, men också av grundläggande principiella skäl. Obegripliga lagar bäddar för misstro och rättsosäkerhet. Dessutom undergrävs förtroendet för myndigheterna.

En hel del är förvirrande bland trädens paragrafer. Till att börja med har skogsägaren två parallella nivåer med krav att förhålla sig till. I grunden finns skogsvårdslagen, men där utöver högre ställda ”sektorsmål”. För enskilda skogsägare kan det räcka att klara lagen, men skogsägarna som kollektiv måste ligga över lagens krav. Gråzonen mellan de två parallella världarna är rörlig. För att nå målen kan lagens tillämpning förändras. Exempelvis, vilket nu är aktuellt, genom att förbjuda granplantor på typisk tallmark.

Likväl fungerar det hyggligt och skogsvårdslagen är ett under av klarhet jämfört med annan lagstiftning. Exempelvis habitatdirektivet är betydligt mer förvirrande. Inte ens de som tillämpar regelverket begriper fullt ut vad det handlar om, vilket faktiskt är ganska vanligt.

Myndigheten provar sig fram genom att testa olika fall i domstol, vilket förvisso är en beprövad metod för att klargöra lagar, men en orimlig och snedvriden maktbalans när enskilda markägare drivs att utmana staten i långdragna och dyra rättsprocesser.

Då det gäller artskyddet har Skogsstyrelsen, klokt nog, begärt en översyn av hur det bör tillämpas. Det fanns också med i Januariavtalet. Men tiden går och inget tycks hända.

Bland andra konstigheter finns hur man kan ifrågasätta pågående markanvändning i de fjällnära skogarna. Även om det är feltänkt borde åtminstone argumentationen vara tydlig.

Det finns flera fall som leder galet och måste rättas till, men oavsett vilket har myndigheten en stor pedagogisk uppgift att förklara logiken bakom regler, lagar och rättsprocesser.

Pär Fornling

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Till toppen