Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 9 juni 2017

"Miljöpartiet respekterar inte äganderätten"

Om staten vill tvinga skogsägaren att stoppa eller begränsa till exempel en avverkning måste det ske i en rättssäker process och det måste vara tydligt att skogsägaren ska ha en rimlig ekonomisk ersättning. Det skriver Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

FOTO: Yvind Lund

Den rödgröna regeringen har haft svårt att komma överens i frågor som är viktiga för skogsbruket. Det gäller hur man ska se på den svenska skogen i EUs klimatförhandlingar och om Artskyddsförordningen ska ses över.

I båda fallen är det den socialdemokratiska landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som står emot miljöpartisten och miljöministern Karolina Skog. Om vi börjar med EUs åtgärder för att leva upp till Parisavtalets klimatmål försökte Bucht i riksdagen släta över konflikten med att skogspolitiken bestämmer vi i Sverige. Men samtidigt satt Karolina Skog och hennes medarbetare på miljödepartementet och filade på förslag som skulle begränsa den svenska avverkningen.

När det gäller Artskyddsförordningen har konflikten varit ännu mer tydlig. Det började med att Skogsstyrelsen stoppade inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige eftersom effekten av inventeringen var så oklar. Speciellt efter en inventering kan artskyddsförordningen stoppa skogsavverkningen i ett område om den skadar en utsatt art. Om och i så fall hur skogsägaren ska ersättas är oklart.

Både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har bett regeringen att se över regelverket eftersom det är svårt att tolka. Men i en intervju gav miljöminister Karolina Skog beskedet att det inte blir någon översyn av artskyddsförordningen. Strax efteråt gav landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kontrabesked och sa att frågan fortfarande bereds i regeringskansliet. Med det menar han att man inte är överens och att något beslut inte är fattat.

Båda frågorna är tekniskt komplicerade och effekten för den enskilde skogsägaren är inte tydliga. Men i båda fallen betyder Miljöpartiets linje att skogsbruket begränsas och att det får negativa effekter för skogsägarens ekonomi.

Skogsägarna tar varje dag frivilligt stor hänsyn till olika miljöskäl genom att begränsa och anpassa skogsbruket. Men om staten vill gå längre än frivilliga åtgärder och tvinga skogsägaren att stoppa eller begränsa till exempel en avverkning måste det ske i en rättssäker process och det måste vara tydligt att skogsägaren ska ha en rimlig ekonomisk ersättning.

Det är mycket lätt att hitta en majoritet för den linjen i riksdagen. De andra partierna måste förhindra att miljöpartiet driver en linje som inte respekterar äganderätten.

Knut Persson

Relaterade artiklar

Till toppen