Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 17 augusti 2018

”Miljömålen pekar åt olika håll”

Skogspolitikens mål pekar åt olika håll och resurserna är begränsade. Den insikten måste ligga till grund för vilka handlingsvägar man väljer, skriver Pär Fornling, ledarskribent i Land Skogsbruk.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Pär Fornling skriver ledare i Land Skogsbruk.
Pär Fornling skriver ledare i Land Skogsbruk. FOTO: Mostphotos/Ann Lindén

Berättelsen om skogspolitiken brukar börja med att vi har två jämställda mål: ett produktionsmål och ett miljömål. Att jämföra produktion (exempelvis några kubikmeter massaved) och miljö (exempelvis evighetsträd och högstubbar) är en grannlaga uppgift. Det är ungefär lika enkelt som att jämföra en golfgreen med en säck potatis. Med andra ord en knepig avvägning av helt olika storheter. I praktiken är det än värre eftersom vi har ett odefinierat produktionsmål och tre delvis motstridiga miljömål. Egentligen är det fyra miljömål eftersom värnet om kulturmiljöer naturligtvis ska räknas in. Det borde kunna uppnås med ett bättre engagemang och relativt enkla medel.

De tre andra miljömålen är: biologisk mångfald, klimat och friluftsliv (det som också kallas skogens sociala värden). En trivsam skog för människor innebär ett ganska öppet och städat kulturlandskap med stigar och vandringsleder. När friluftsfolket gör en önskelista brukar resultatet påminna om en skog för slutavverkning med grova stammar och sikt mellan träden. Är det dessutom elljusspår och parkeringsplatser i närheten blir många glada.

Naturen för biologisk mångfald är delvis något annat. Att snava på en massa död ved, blöta fötterna i våtmarker och tränga igenom täta buskage i väglöst land tilltalar inte bredden av den terränggående allmänheten, även om det förstås finns undantag. Med andra ord pekar målen för friluftsliv och biologisk mångfald delvis åt olika håll.

Det fjärde miljömålet avviker ännu mer. För att mota klimateffekten handlar det om att driva på tillväxten. Ju mer träden växer desto mer kol binds in. I exempelvis Norge ger staten bidrag till gödsling av skogen eftersom det är bra för miljön. Efter sommarens torka och bränder känns klimatmålet väldigt angeläget.

Vad produktionsmålet innebär i volym är skrivet i stjärnorna. Att navigera efter de här fem målen borde vara omöjligt, ändå görs det dagligen med någorlunda bra resultat. Men det skulle gå betydligt lättare om målen var konkretare. Rimligen är det tänkt att det nationella skogsprogrammet blir ett verktyg för att hitta rätt. I ansatsen till programmet är skogen som en godisaffär utan begränsningar: mer klimatnytta, mer bioenergi, fler jobb, fler nya produkter, mer naturturism… och i princip mer av allt.

Det ger inte mycket vägledning med tanke på att vi börjar närma oss taket för tillgänglig råvara. Berättelsen om skogspolitiken måste problematiseras. Första insikten är att målen pekar åt olika håll och att resurserna är begränsade. Därefter handlar det om att väga olika storheter mot varandra och att utforma handlingsvägar för att nå målen. Därför behövs ett nationellt skogsprogram värt namnet. Mycket arbete återstår.LÄS OCKSÅ: Öka kunskapen om hur skog och folk kan leva i harmoni

Relaterade artiklar

Till toppen