Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 15 juni 2018

Lågt förädlade träprodukter pressar priserna

Det börjar låta som omvända världen: Klent timmer till massabruken och grov massaved till sågverken, skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Pär Fornling.
Pär Fornling.

Under året lär betydande volymer timmer ha gått till massabruken. Att koka pappersmassa av fint sågtimmer är ungefär som att stoppa korv med oxfilé. Därmed inte sagt att det behöver vara fel. Tvärtom! Industrin ska givetvis använda råvaran där den ger mest pengar. I nästan alla lägen är det bäst att köra massabruken för fullt även om en del av virket är relativt dyrt.

Det fungerar tillfälligt. Om det blir en mer permanent lösning av virkesbristen ökar pressen för högre massavedspris. Långsiktigt är det inte rimligt med två olika pris för likvärdig råvara. Egentligen är den rakt motsatta frågan intressantare. Varför har inte sågverken bättre betalningsförmåga?

Professor Sten Nilsson har skrivit en läsvärd dystopi om läget för skogsnäringen. (Googla: Sten Nilsson, Vart är svensk skogsnäring på väg?). En av många angelägna frågor han tar upp är sågverkens låga förädlingsgrad.

Förädlingsvärdet per avverkad kubikmeter är fyra gånger så högt i Österrike och Tyskland jämfört med Sverige och Finland. Förklaringen är att vi skeppar ut bulkprodukter medan exempelvis Tyskland låter en större andel av virket förädlas i någon form av trävaruindustri.

Sten Nilsson har också tittat på den globala prisökningen för byggmaterial från 1990. Byggbetong har ökat med 225 procent i pris, stål med 200 procent, aluminium med 160 procent och sågat barrvirke med 12,5 procent.

Det ger inte intrycket av en bransch i framkant.

Den förädlade produkt som ökar i särklass mest är CLT (Cross Laminatet Timber). Det är flera lager av brädor som limmas till massiva träväggar. I Europa har ökningstakten de senaste tio åren varit kring 15 procent om året. Andra länder ligger före, men Martinssons var ganska tidigt ute och Södra har sent om sidor hängt på trenden. Lite paradoxalt kan CLT med fördel göras av virke med låg kvalité.

Det börjar låta som omvända världen: Klent timmer till massabruken och grov massaved till sågverken…

Riktigt så är det ändå inte, men faktum är att vi ser många målade trämöbler i butikerna, kvistfria lister som av MDF (träfiber) eller fingerskarvade bitar där kvistvarven sågats bort. Ingetdera kräver fint timmer.

Frågan blir därför om kvalitetsvirke är en god affär i framtiden. I vilket fall kan man konstatera att i dagens prislistor lönar sig kvalité dåligt. Det finns anledning att vrida och vända på gamla sanningar om kvalité.

Rimligen blir ändå betalningsförmågan för timmer bättre om förädlingsvärdet ökar. Just nu går sågverken bra. En stark konjunktur får draghjälp av en i praktiken devalverad krona. Det är i goda tider man ska se om sitt hus och tänka framåt.

Pär Fornling

red@skogsbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen