Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 19 juni 2019

Lagar och regler ska helst vara enkla

Allt högre krav ställs på spårbarhet av trävarorna, främst från utländska uppköpare. De mest skyddsvärda skogarna behöver särbehandlas – men hur är frågan, skriver Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Knut Persson.
Knut Persson.

Artskyddsförordning och nyckelbiotopsinventering är två begrepp som få utanför skogsbruket har en aning om. Antagligen är det också ganska många skogsägare som har en lite dimmig uppfattning innan han eller hon påverkas.

Lagar och regler ska helst vara enkla: Vi kör på höger sida, inte på vänster sida eller mitt på vägen. Men vilket ansvar har en statlig myndighet för följderna av en inventering när det är andra aktörer som bestämmer sig för att inte ta emot virket från en nyckelbiotop?

Skogsstyrelsen tycker det är olämpligt att koppla inventeringen till olika regelverk som till exempel certifieringen, och försöker undvika ansvaret för vad inventeringen får för effekter. Men till slut är det ändå myndigheten som bestämmer kriterierna för vad som är en nyckelbiotop, och den enskilda skogsägaren som lider skadan.

Skogsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att se över reglerna för inventering i nordvästra Sverige. Resultatet är att det i framtiden för små områden (under tio hektar för tallskog och under 20 hektar för granskog) kommer att ställas högre krav för att ett område ska betecknas som nyckelbiotop.

Vilken praktisk effekt översynen kommer att få är oklart. Den nu gällande budgeten från moderaterna och kristdemokraterna innebar att nyckelbiotopsinventeringen har stoppats. Om nästa års budget från det nuvarande regeringsunderlaget kommer att innebära att inventeringen startar igen vet vi inte. Här har säkert miljöpartiet och centern olika syn och om det blir en rimlig kompromiss återstår att se.

Januariöverenskommelsen innebar att de ansvariga myndigheterna ska få i uppdrag att föreslå ett nytt och enhetligt sätt att räkna skyddad mark. Hur skogsägarna ska ersättas ska också utredas. Det kommer antagligen att dröja några år innan vi ser resultatet av det.

Men här finns ett problem som delas av staten, skogsbruket och skogsindustrin. Utländska köpare av sågade trävaror kommer att ställa allt högre krav på att veta var träet kommer ifrån. De mest skyddsvärda skogarna behöver särbehandlas.

Men tyvärr är frågorna än så länge fler än svaren. Vad ska krävas för att hamna i den mest skyddsvärda kategorin? Hur ska skogsägare kompenseras för att de inte kan bruka sin skog på normalt sätt? Och vem är det egentligen som har ansvaret för helheten?

Att få det lika enkelt som att vi har högertrafik är inte möjligt. Men det måste bli tydligare och mer rättssäkert.

Knut Persson

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen