Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 10 september 2018

”Krama ett träd när politiken är darrig och osäker”

När de här raderna skrivs, morgonen efter valet, råder politisk förvirring. Då känns det bra att söka sig ut bland träden för att få perspektiv på saker och ting. Det skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Pär Fornling, ledarskribent i Land Skogsbruk.
Pär Fornling, ledarskribent i Land Skogsbruk.

De träd som avverkats nu har överlevt ett 20-tal olika regeringar och uppåt fyra tunga skogspolitiska beslut (1923, 1948, 1979 och 1993).

Allt var klart för ett femte beslut, men det föll på mållinjen. Utredningen (Mål och medel i skogspolitiken) presenterades 1973 efter över sex års arbete. Förslaget gick ut på att fortast möjligt öka avverkningarna och temporärt bygga ut skogsindustrin innan den började avvecklas. Tanken var att ”rädda det som räddas kan” innan plastprodukter förmodades ta över i början av 2000-talet.

Historien förskräcker och förvånar.

Vi har träffat skogstjänstemän som både straffat och gett medalj till en och samma person för en och samma åtgärd.

Första gången råkade vederbörande illa ut för att inte ha ”restaurerat” den gamla restskogen. Andra gången hedrades markägaren för att han bevarat den biologiska mångfalden genom att inte ha restaurerat hagmarken. (Med andra ord hade han inte huggit ner och planterat gran).

Med ett enda väsentligt undantag; kravet på återbeskogning, hade det antagligen varit bättre helt utan lagkrav för bondeskogsbruket. Förmodligen hade vi då haft skogar med mer biologisk mångfald och sluppit dagens kostsamma och plågsamma jakt på reservat.

Det hade kanske varit bättre utan gallringsbidrag, 5§3-bidrag (till restaurering) krav på att avverka ”överårig skog”, begränsningar för främmande trädslag, gallringstvång, skogsvårdsavgifter, dikningsförbud och dikningsbidrag…

Trots alla galenskaper och tvära kast har skogen klarat sig bra. Den är tålig både mot politik och modenycker. Ena året är bokträ populärt till möbler, något år senare är det osäljbart. Kläder av cellulosafiber kommer, försvinner och återuppstår. Ett årtionde prisas kvistfri kvalité och därefter är volym viktigare än kvalité.

Det har en tendens att ordna till sig ändå. Tänk bara på ekarna som framsynta politiker lät plantera för båtbygge. De var leveransklara långt in på 1900-talet. Det blev likväl ett lyckat projekt. Fint ekvirke är eftertraktat till andra ändamål.

Trots trädens långa leveranstid står de pall i en föränderlig värld. Vi har fantastiskt fina skogar med höga och växande virkesförråd. Frågan är bara om vi nått dagens resultat tack vare politiken. Det är snarare så att det lyckats trots politiken.

Det känns faktiskt trösterikt en dag som denna.

LÄS MER: Pär Fornling: ”Rädda det som räddas kan av skogsprogrammet”

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen