Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 19 december 2019

”Konflikter, otydliga mål och rörig politik”

Det är lätt att se konflikter mellan miljömål, mångfald och klimat i skogsnäringen, skriver Pär Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Pär Fornling, ledarskribent i Land Skogsbruk.
Pär Fornling, ledarskribent i Land Skogsbruk.

Landsbygdsministern är kristallklar. ”Jag vill vara mycket tydlig med att skogspolitiken ligger fast”.

Utmärkt, fast frågan infinner sig vilken politik som ligger fast. Det är faktiskt inte lika glasklart.

Grunden är två jämställda mål: Produktion och miljö. Det är förstås omöjligt att balansera så olika storheter och så var det redan då målen infördes för ett kvarts århundrade sedan. Likväl har det fungerat hyfsat. Men lätt är det inte. Miljömålet är mer visionärt än konkret.

Och det som borde vara enkelt tycks aldrig gå i mål. Nu håller ytterligare en utredning på att räkna procent avsättningar! Det är äganderättsutredningen, nu omdöpt till ”Skogsutredningen 2019”.

Produktionsmålet är rimligen lättare att definiera, men näringen nödgas famla i dimma. Om vi försöker gissa målet finns det anledning att vara bekymrad och inte ta tillväxten för given.

Nyligen larmade Sveaskog om att en fjärdedel av ungskogen i norr dör av ”multiskador”. I samma veva kom en analys från Sveriges Lantbruksuniversitet som visar att föryngringarna av tallskog oftast resulterar i blandskog, främst på grund av betesskador. Planerad blandskog kan ha sina fördelar, men om den formas av misslyckade föryngringar blir det fel, till detta kan också läggas eftersatta röjningar.

Det finns många medel att vända utvecklingen. En bra början för att komma någonstans är att veta vart man vill.

Det gäller också ett vagt formulerat mål om skogens sociala värden. Det handlar om att vi bör ha en trivsam skog att vistas i, vilket känns angeläget. Och framför allt finns konturerna av ett klimatmål om att binda koldioxid och få fram miljövänlig råvara. Det kräver en hel del produktion och därmed är det lätt att se konflikter mellan miljömålen, mångfald och klimat.

Skogsutredning 2019 ska även arbeta med den balansen, liksom lösa frågan om nyckelbiotoper, fjällnära skog och befästa äganderätten, och en hel del därtill. Hur det ska hinnas med det fram till 3 juni klockan 08:00, då utredningen enligt planen går till tryckeriet, är ett mysterium.

I och för sig är det bra om det går undan med tanke på alla frågetecken och förlamande konflikter. Vi behöver få en tydlig politik och det måste vara roligt att bruka skog.

Det är bra att politiken ligger fast, men ännu bättre vore om den vilade på fast grund.

LÄS MER: Pär Fornling: ”Långsiktigt brukande ger bäst klimatnytta”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen