Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 25 augusti 2017

"Känslan är att motsättningarna är på väg att öka"

Den svenska modellen har varit framgångsrik, men den innebär också en hel del konflikter kring hur skogen ska skötas. Nu hårdnar motsättningarna, skriver Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

FOTO: Marie Henningsson

Skogspolitiken debatteras sällan av partiledarna i de stora debatterna. Men lite i skymundan hårdnar motsättningarna om hur skogen ska skötas.

Även om politiker för att värva röster ofta betonar skillnaderna finns det en ganska stor samstämmighet om grunddragen i svensk politik. Men frågan är om det gäller för skogspolitiken. Här är känslan att motsättningarna snarare är på väg att öka.

Saken blir inte bättre av att det är otydligt vad regeringen vill eftersom både landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog är inblandade. Lyssnar man på ena sidan av regeringen, alltså Miljöpartiet, kan det till och med bli mycket stora motsättningar. Man säger ja till inskränkningar i skogsbruket med ingen eller oklar ersättning från staten, och man är öppen för att EU:s klimatdirektiv kan leda till att skogsavverkningen begränsas. Den andra sidan, alltså Socialdemokraterna, värderar själva produktionen mycket högre.

Den svenska modellen för skogsbruk innebär att det i alla skogar ska tas stora hänsyn till miljön, formellt är produktionsmålet och miljömålet lika viktiga. I förhållande till en del andra länder har vi relativt små arealer naturreservat. Modellen har varit framgångsrik, men den innebär också en hel del konflikter kring hur skogen ska skötas.

En annan möjlighet skulle vara att dela upp ändamålet med skogen mer. Det skulle i så fall kunna innebära att vi har skogar där produktionen blir viktigast, och att vi också ökar reservaten. Kanske har vi kvar merparten av skogen i en mittengrupp med generella miljöhänsyn.

Det är inte enkelt att ta sig till en ny modell eftersom det kan innebära stora förändringar för enskilda markägare. Å andra sidan finns det en risk för att dagens modell kommer att leda till allt större konflikter.

Vi vet att efterfrågan på skogen kommer att öka. EU har mycket ambitiösa mål för att minska användningen av fossila bränslen och för att lyckas med det behöver uttaget från skogen bli större. Samtidigt är miljörörelsen inte alls nöjd med dagens situation, utan vill att begränsningarna på skogsbruket ska öka ytterligare. Det är svårt att se hur de här olika riktningarna ska kunna förenas.

För allmänheten som tycker om att vandra eller plocka bär behöver skillnaderna i de olika skogstyperna inte bli stora. Men kanske räcker det att en rödlistad art som kräver stora begränsningar i skogsbruket finns kvar i en del av skogarna.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen