Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 16 mars 2018

Kammarkollegiet gör skogsägare till försökskaniner

Skogsstyrelsen har närmast uppmuntrat de drabbade markägarna att stämma staten när de inte får avverka sin fjällnära skog. Så blir markägare någon sorts försökskaniner, skriver Pär Forning i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Begreppet ”pågående markanvändning” låter kanske krångligt, men inte värre än att en normalbegåvad byråkrat begriper vad det handlar om med lite eftertanke.

Det är, för att vara övertydlig, en användning av marken som pågår. Det kan var en bonde som plöjer, harvar, sår och skördar. Det kan vara en skogsägare som markbereder, planterar, röjer, gallrar och avverkar. I princip är det samma sak. Det är något som pågår om än i olika takt. På åkern handlar det om årsvisa cykler, i skogen kan de vara över hundra år.

Möjligen tappade vi nu någon läsare från Kammarkollegiet som inte hängde med i svängarna. Det är trist eftersom begreppet är en grundbult i äganderätten.

När det offentliga av olika skäl vill ta mark i anspråk ska markägaren få ersättning om ”Pågående markanvändning avsevärt försvåras”. Och inskränkningen ska relateras till ”berörd del”. Inte hela fastigheten. Principerna fastställdes i den näringspolitisk kamp som följde av plan- och bygg-lagen i mitten på 1980 -talet. Allt borde vara glasklart, men uppenbarligen inte.

Ett antal markägare med fjällnära skog har nekats tillstånd att avverka. Det, om något, måste sägas vara en försvårande omständighet.

I det läget har Skogsstyrelsen närmast uppmuntrat de drabbade markägarna att stämma staten. De vill nämligen ha domslut som klargör ett ganska oklart läge. Det är inte roligt för de markägare som blir någon sorts försökskaniner. Att stämma staten låter både olustigt och osäkert.

I det här fallet företräds staten/Skogsstyrelsen av Kammarkollegiet. De hävdar att skogsbruket inte är pågående markanvändning. Ett argument är att skogen inte avverkats på väldigt länge och att det då gjordes annorlunda. Det borde inte förvåna någon. Träd växer långsamt. I väntan på avverkning har skogen gallrats och vägar byggts.

Allt hänger ihop. Att avverkningen nu görs med skördare, medan när det senast begav sig höggs enstaka träd med yxa och timmersvans är inte konstigt. Motorsågarna blev vanliga först på 1950-talet. I ett så kallat förarbete till lagen konstateras att modernt trakthyggesbruk är en normal driftsmetod, om än en sentida konstruktion. Det är en uppbenbar del av pågående markanvändning. Att särskilja och straffa skogsägare vars skog har långa omloppstider är inte rimligt.

Ett alternativ för myndigheten är att i laga ordning lösa in marken och bilda reservat, eller göra någon annan uppgörelse med markägaren. Frågan är komplex och Kammarkollegiet har fler invändningar som kan ifrågasättas, men att försöka förvanska en av grundbultarna i äganderätten är ovärdigt. Det borde man hålla sig för god för.

Pär Fornling

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen