Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 25 april

Hög tid att minska statens ägande av skog

Det finns inte längre någon anledning för staten att äga skog – vanlig skog med vanliga miljövärden sköts bäst av privata skogsägare, skriver Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Knut Persson.
Knut Persson.

Under 1950-talet drev delar av Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen att skogen skulle socialiseras. Träindustriarbetarförbundets ordförande tyckte att skogsbolagen skötte skogen bra, medan bondeskogsbruket skötte sin skog ineffektivt och dåligt. En tanke var säkert att med statligt ägda skogar skulle medlemsantalet i fackföreningarna öka, men det fanns också en inställning att privata skogsägare inte begrep hur skogen skulle brukas.

Det blev aldrig någon storskalig socialisering, men inställningen till de privata skogsägarna fanns kvar länge. Under en period på flera decennier styrdes skogsbruket med ett ganska omfattande regelverk och bidrag till diverse åtgärder som finansierades med en skogsvårdsavgift.

Med tre miljoner hektar produktiv skogsmark var statliga Domänverket förebilden. Här styrde utbildade experter efter tidens strömningar ett enhetligt och storskaligt skogsbruk. I dag är det få om någon som ser ett enhetligt och storskaligt skogsbruk som något att sträva efter. En del av de skogar som anses värdefullast ur miljösynpunkt har blivit det på grund av att skogsägarna skötte skogen enligt eget huvud och bröt mot statens tidigare regelverk.

Sveaskog, tidigare Domänverket, är en rest att det gamla tänkandet. Det andra starka skälet till att staten skulle äga skogar, att man skulle försörja den egna industrin med råvaror, är inte heller giltigt eftersom staten har sålt industrin. Det är därför tid att börja minska statens ägande av skog.

Staten är den bästa ägaren till nationalparker och annan skog med extra stora miljövärden. Men vanlig skog med vanliga miljövärden sköts bäst av privata skogsägare. Det ger större mångfald, större motståndskraft mot oväntade förändringar och i många fall säkert också större miljöhänsyn.

Det handlar om stora arealer och stora värden, och Sveaskogs försäljning måste därför ske under en ganska lång tid. Skogsmarken ska inte säljas till bolag, utan till enskilda skogsägare som med ett större skogsinnehav kan vara aktiva och försörja sig i sin hembygd.

Försäljningen skulle på att praktiskt och effektivt sätt stärka landsbygden. När det verkar finnas ett äkta intresse bland många partier att minska klyftorna mellan stad och land är detta ett bra sätt som faktiskt också skulle stärka statskassan.

Det är hög tid att på allvar göra upp med föreställningen att privata skogsägare inte kan sköta skogen.

Knut Persson

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen