Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 28 mars

Hela branschen måste samarbeta mot barkborrarna

Trots att skogen ofta präglas av konflikter mellan olika intressen borde det vara lätt att samlas kring hotet från granbarkborren, skriver Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Granbarkborren hotar med katastrof.
Granbarkborren hotar med katastrof. FOTO: Mikael Gustafsson / Naturfotograferna /IBL Bildbyrå

Svenskt skogsbruk står inför en mycket stor utmaning. Vi kommer i sommar att få stora angrepp av granbarkborre. Hur allvarligt det blir beror på vädret och hur skogsägarna hanterar krisen.

När Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist summerar läget i en blogg kallar han det en hotande katastrof och den viktigaste frågan i sydsvenskt skogsbruk alla kategorier. Grunden till problemet är den extrema sommaren förra året. Granarna blev stressade samtidigt som värmen gynnade granbarkborren. Det gjorde att omkring 2,5 miljoner kubikmeter granskog angreps i södra Sverige.

Redan detta innebär mycket stora förluster. Avverkningskostnaderna blir högre, virket mindre värt och i många fall är träden inte avverkningsmogna. Men om angreppet slutade där hade det kanske varit överord att tala om katastrof, det är ju ändå hanterbart.

Det är sommarens spridning som gör att vi kan prata om katastrof. Skogsstyrelsen har gjort bedömningen att 2,5-12,5 miljoner kubikmeter ytterligare kommer att angripas den här sommaren.

Det är ett stort intervall och var vi hamnar beror på vädret och hur väl skogsägarna lyckas ta ut redan angripna träd ur skogarna. Om årets angrepp skulle hamna i den övre halvan av bedömningen törs man inte tänka på vad det kan betyda i angrepp sommaren 2020. I det läget är katastrofen ett faktum.

Skogen präglas ganska ofta konflikter mellan olika intressen. Det kan gälla mellan naturvård och brukande av skogen, mellan skogsägare och myndigheter, mellan de som säljer virket och de som köper. Men i det här fallet borde det vara lätt för alla att samlas kring åtgärder som räddar skogen. Naturvårdare kan kanske tycka att fler torra träd i skogen skulle gynna en del insekter, men de kan knappast anse att hela skogar med döda granar är en miljöfördel.

Det har funnits kommentarer att virkesköpare försöker få skogsägare att avverka mer än nödvändigt och i samband med det betala ett underpris för virket. Det är svårt att veta om det är undantagsfall eller om det är satt i system. Men rimligen borde även skogsindustrin stödja en seriös bekämpning av granbarkborren. Skulle utbredningen hamna utom kontroll är det ett allvarligt hot även mot industrin.

Vi vet inte hur vädret blir i sommar, och vi kan inte påverka det. Men om skogsägarna och hela branschen kraftsamlar kan vi undvika den totala katastrofen.

Knut Persson

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen