Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 28 februari 2019

”Framtiden har aldrig varit ljusare”

Skogsägarrörelsen borde utnyttja möjligheterna skogen, för framtidsutsikterna har aldrig varit ljusare, hävdar ledarskribenten.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Den viktigaste framtidsfrågan är hur skogsproduktionen ska kunna öka, anser Knut Persson.
Den viktigaste framtidsfrågan är hur skogsproduktionen ska kunna öka, anser Knut Persson. FOTO: Istock

Skogsbrukets framtidsutsikter har aldrig varit ljusare. Skogsägarrörelsen borde inte bara fokusera på de problem som trots allt finns, utan också arbeta med att utnyttja möjligheterna.

Jag var på väg att skriva att skogen aldrig varit viktigare än nu. Men det vore historielöst, skogen har i alla tider varit en förutsättning för att människor ska kunna leva på våra breddgrader. Men frågan är om skogen någonsin varit del av lösningen av så många olika problem.

Trots digitalisering, en allt större koncentration till våra största städer och den svenska basindustrins i allmänhet minskade betydelse för landet är skogens position urstark. I princip allting som görs av olja kan också göras av olika skogsprodukter. När minskad användning av olja och kol är på väg att bli den viktigaste samhällsfrågan blir skogen allt viktigare.

Fortfarande används merparten av råvaran från skogen till de traditionella produkterna sågade trävaror, olika pappersprodukter och bränsle. Men förädlingsgraden ökar och produkterna blir mer sofistikerade.

I framtiden ska en allt större del av råvaran användas som till exempel fordonsbränsle, för att ersätta plast eller i stället för betong i byggnader. Frågan är om skogen kommer att räcka till allting?

Vi avverkar inte hela tillväxten, men marginalen är inte så stor. Skogsägarnas och samhällets intresse sammanfaller i det här fallet helt. Skogen behöver producera mer.

Det är naturligt att skogsägarrörelsen engagerar sig i biotoppskydd och andra äganderättsfrågor. Men den viktigaste framtidsfrågan är snarare hur skogsproduktionen ska kunna öka.

Det är klart att olika miljöhänsyn kan vara ett hinder, men det brukar inte vara framgångsrikt att för ensidigt betona problemen. Lägg mer fokus på åtgärder som vi vet gör att skogen växer snabbare.

Ur skogsbrukets synpunkt är det här en mycket bra position. Om det finns många användningsområden för en vara kommer den som kan betala minst att bli utan. Det betyder i så fall också att virkets värde ökar.

Förvandlingen kommer inte att gå på några år och vi kommer att ha konjunkturssvängar även i framtiden. Så det går inte att säga priset på virket aldrig kommer att minska. Men priset kommer att höjas betydligt oftare än det sänks.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen