Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 4 januari 2019

”Förädling öppnar för många möjligheter”

Tillväxten i skogen skulle ökas avsevärt med förädling av skogsplantor, skriver Land Skogsbruks ledarskribent.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Knut Persson, ledarskribent i Land Skogsbruk.
Knut Persson, ledarskribent i Land Skogsbruk. FOTO: Ann Lindén/Södra

Merparten av de träd som växer i våra skogar har samma genetiska egenskaper som träden som växte i skogarna för 100 år sedan. Genom att använda förädlade plantor förbättras successivt skogens tillväxtkapacitet.

För 100 år sedan gav ett vetefält en skörd på omkring två ton per hektar, idag är skördarna på de bättre markerna upp mot tio ton. Det finns många förklaringar till den kraftigt ökade avkastningen, en av de viktigaste är den ständigt pågående växtförädlingen.

Det går naturligtvis inte att jämföra vete med gran och fur. Den viktigaste skillnaden är de olika omloppstiderna. Det tar längre tid att genomföra förädling av träd och det tar längre tid innan förädlingsvinsten får genomslag i produktionen. Men precis som för vete finns det för träd stora möjligheter att genom förädling öka produktionen.

Ett långsiktigt konsekvent arbete skulle få stor betydelse för skogens tillväxtförmåga. I Skogsstyrelsens genomgång av olika åtgärder för att öka skogsproduktionen bedömer man att förädlingsvinsten är 0,5 procent per år. De i dag bästa tillgängliga plantorna har omkring 25 procent bättre tillväxt än oförädlat material.

Våra skogar består också av successivt bättre genetiskt material. Av de plantor som planteras i dag kommer 95 procent av tallplantorna från förädlat frö, motsvarande siffra för granplantor är 79 procent.

Att användningen av förädlat frö är mindre för gran beror på att det är svårt att producera granfrö. Granarna blommar inte så ofta, och år när det blir kottar angrips de av skadegörare.

Ett sätt att slippa problemen i odlingen av granfrö är att klona förädlade granplantor. Det är svårare än vad det låter och kräver en växtfysiologiskt avancerad metod. Men kan man göra det på ett ekonomiskt konkurrenskraftigt sätt skulle man i ett slag få granplantor med omkring 30 procent ökad volymproduktion.

Det finns en diskussion om eventuella faror med odling av många genetiskt identiska träd. Men användningen av kloner betyder inte att alla plantor måste komma från ett träd. I en storskalig produktion kan man använda en klonblandning som ger ungefär samma genetiska skillnader som frö från fröplantager.

Skogsstyrelsen ger i sin rapport flera förslag för att öka nyttan med växtförädlingen, det handlar både om åtgärder i plantskolorna och om rådgivning till skogsbrukarna. Det är inte någon tvekan om att det finns mycket att vinna på att använda skogsträdsförädlingens möjligheter.

Knut Persson

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Till toppen