Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 25 maj 2018

Fint ramverk med magert innehåll

Skogsprogrammet som regeringen beslutat om består av ett antal visionära, men luddiga, fokusområden. Det är en god inledning, fast inte mer än så, skriver Pär Fornling.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Om det nationella skogsprogrammet ska bli något mer än glada tillrop måste det ge vägledning i de svåra frågorna. Det måste sätta ut konkreta mål och väga olika nyttigheter mot varandra.

På så sätt blir programmet ett verktyg för att reda ut den förvirrade politiken som drar åt olika håll. Det går exempelvis inte att bortse från att det finns en motsättning mellan en hög produktion i skogen och att sätta av stora arealer till någon form av reservat.

Ett skogsprogram värt namnet måste vara någorlunda tydligt om vad alla mål innebär. Det handlar om kronor, hektar, kubikmeter, antal nya jobb, andel kvinnor, antal högskoleutbildade, exportandel och en massa andra parametrar. När de är på plats går det att mäta i vad mån målen uppfyllts och det är någorlunda enkelt att fatta de beslut som krävs för att komma framåt. Mål och medel hänger ihop.

Programmet som regeringen nu beslutat om består av ett antal visionära, men luddiga, fokusområden. Det är en god inledning, fast inte mer än så. Nu börjar jobbet.

I programmet betonas klimatmålet. Man kan säga att det lyfts in i finrummet. Dessutom har Lantbruksuniversitetet fått i uppdrag att förtydliga och sätta siffror på klimatnyttan. Och inom Skogsstyrelsen lär det pågå ett arbete med att snickra ihop ett tydligt produktionsmål. Det är utmärkt. För att gaffla in målen behövs fler vetenskapligt grundade underlag.

Rimligen har man dessutom hunnit samla på sig en del kunskap under resans gång.

Arbetet har ju hållit på i nästan exakt sju år. Med tanke på de konkreta resultaten som nu presenterats går tanken osökt till Bibelns sju svåra nödår. Den utlovade handlingsplanen lyste med sin frånvaro vid presentationen.

Trots en lång väntan kom programmet som en överraskning för de flesta. Det fanns inga tecken på att finalen på det långa arbetet var nära. Förhoppningsvis har den hastiga finalen inget samband med närheten till höstens val. Skogen passar sällsynt dåligt för en ryckig politik. Perspektivet i programmet är satt till 2030. Under den tiden hinner regeringarna skifta flera gånger.

Det är synd att man inte vinnlagt sig om en bred parlamentarisk uppgörelse. I vilket fall bör arbetet med programmet organiseras så att det blir stabilt, bortom politikens dagsländor. Finland är ett föredöme genom att lugnt och metodiskt arbeta fram skogspolitiska program med tydliga mål och en bred förankring över partigränser och partsintressen. I den jämförelsen är det här en blek kopia, men i alla fall en början på något som kan få stor betydelse om det förvaltas rätt.

Pär Fornling

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen